KURS ETUTOR MATURA -30%.Repetytorium z angielskiego w Twoim telefonie.Sprawdź

"spread" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

spread czasownik

spread + rzeczownik
Kolokacji: 79
spread rumors • spread ideas • spread one's hands • spread one's wings • spread one's arms • spread one's legs • spread one's fingers • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 20
1. spread rumors = rozpowiadać plotki spread rumors
2. spread ideas = pomysły rozprzestrzeniania spread ideas
5. spread one's arms = rozkładać czyjś ramiona spread one's arms
6. spread one's legs = rozkładać czyjś nogi spread one's legs
7. spread one's fingers = rozkładać czyjś palce spread one's fingers
8. spread the gospel = głosić ewangelię spread the gospel
9. spread information = rozpowszechniać wiadomości spread information
10. spread the word = szerzyć wieści, rozprzestrzeniać informacje spread the word
13. spread awareness = świadomość rozprzestrzeniania spread awareness
14. spread the news = rozpowszechnij wiadomości spread the news
15. spread knowledge = wiedza rozpowszechniania spread knowledge
16. spread out one's hands = rozkładać się czyjś ręce spread out one's hands
17. spread propaganda = propaganda rozprzestrzeniania spread propaganda
18. spread one's influence = rozkładać czyjś wpływ spread one's influence
19. spread one's teachings = rozkładać czyjś nauczania spread one's teachings
20. spread fear = strach rozprzestrzeniania spread fear
czasownik + spread
Kolokacji: 15
help spread • begin spreading • continue to spread • begin to spread • try to spread • ...
spread + przyimek
Kolokacji: 65
spread out • spread across • spread over • spread through • spread throughout • spread around • spread among • spread beyond • ...
spread + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 78
quickly spread • spread rapidly • widely spread • spread evenly • spread thin • spread wide • slowly spread • spread far • spread apart • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.