"sport" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sport rzeczownik

rzeczownik + sport
Kolokacji: 91
team sport • Fox Sport • winter sport • CBS Sport • college sport • varsity sport • spectator sport • NBC Sport • ABC Sport • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
(1) team, varsity, school, club
Kolokacji: 4
(2) Fox, dog, ESPN, wheelchair
Kolokacji: 4
(6) spectator, Turner, girl, boy
Kolokacji: 4
1. Action Sport = Działanie Sport Action Sport
  • It was one of two demonstration sports held at these Games.
  • Roller hockey became a demonstration sport in the 1992 Games.
  • The Games also included events in three demonstration sports.
  • Two demonstration sports were held at the 1948 Games.
  • The other demonstration sport in the 1988 Olympics will be baseball.
  • Disabled skiing was a demonstration sport for the first time.
  • In 1972 water skiing was a demonstration sport at the Olympics.
  • It had previously been a demonstration sport in 1988 and 1992.
  • Prior to that, it was a demonstration sport at the 1988 games.
  • As it was only a demonstration sport, no medals were awarded.
3. field sport = sport uprawiany na zewnątrz field sport
4. combat sport = sport bojowy combat sport
5. shooting sport = sport zabójstwa shooting sport
6. CBC Sport = Sport CBC CBC Sport
7. sport of arts = sport z sztuka sport of arts
8. Le Sport = Le Sport Le Sport
9. exhibition sport = sport wystawowy exhibition sport
(10) water, Sky, world, snow
Kolokacji: 4
(11) ea, USSR, country
Kolokacji: 3
(13) adventure, mountain
Kolokacji: 2
(15) racquet, racket, cue
Kolokacji: 3
(16) weekend, leisure, Sunday, Sun
Kolokacji: 4
(17) fantasy, Yahoo
Kolokacji: 2
(19) disability, Paragon
Kolokacji: 2
(20) niche, participation
Kolokacji: 2
(21) Burns, Steiner
Kolokacji: 2
sport + rzeczownik
Kolokacji: 336
sports team • sports car • sports club • sports event • sports facility • sports program • sports arena • sports fan • sports complex • ...
sport + czasownik
Kolokacji: 52
sport includes • Sport lives • sport offers • sport betting • sport plays • ...
czasownik + sport
Kolokacji: 68
play sports • cover sports • enjoy sports • offer sports • include sports • make sport • watch sports • compete in several sports • ...
przymiotnik + sport
Kolokacji: 157
professional sport • popular sport • competitive sport • extreme sport • favorite sport • major sport • national sport • local sport • ...
przyimek + sport
Kolokacji: 27
in sports • of sports • including sports • about sports • for sports • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.