"sport" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sport rzeczownik

rzeczownik + sport
Kolokacji: 91
team sport • Fox Sport • winter sport • CBS Sport • college sport • varsity sport • spectator sport • NBC Sport • ABC Sport • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
(1) team, varsity, school, club
Kolokacji: 4
(2) Fox, dog, ESPN, wheelchair
Kolokacji: 4
(6) spectator, Turner, girl, boy
Kolokacji: 4
1. Action Sport = Działanie Sport Action Sport
3. field sport = sport uprawiany na zewnątrz field sport
4. combat sport = sport bojowy combat sport
5. shooting sport = sport zabójstwa shooting sport
6. CBC Sport = Sport CBC CBC Sport
  • CBC Sports covered the sport of curling from 1962 to 2011.
  • In 1971, Wells began working for CBC Sports.
  • He is the former director of CBC Sports and head of production at Rogers Sportsnet.
  • The current director of CBC Sports is Jeffrey Orridge.
  • CBC Sports spoke with Mike late this afternoon.
  • In an interview with CBC Sports, Sweatt explained the reason for his retirement.
  • She is currently a television broadcaster with CBC Sports in Canada.
  • CBC Sports flashback to 1992 and 1994.
  • Steve Douglas was a Canadian sportscaster, most notably with CBC Sports.
  • Sellars worked at CBC Sports as a senior executive until 2000, when he left to join Fox.
7. sport of arts = sport z sztuka sport of arts
8. Le Sport = Le Sport Le Sport
9. exhibition sport = sport wystawowy exhibition sport
(10) water, Sky, world, snow
Kolokacji: 4
(11) ea, USSR, country
Kolokacji: 3
(13) adventure, mountain
Kolokacji: 2
(15) racquet, racket, cue
Kolokacji: 3
(16) weekend, leisure, Sunday, Sun
Kolokacji: 4
(17) fantasy, Yahoo
Kolokacji: 2
(19) disability, Paragon
Kolokacji: 2
(20) niche, participation
Kolokacji: 2
(21) Burns, Steiner
Kolokacji: 2
sport + rzeczownik
Kolokacji: 336
sports team • sports car • sports club • sports event • sports facility • sports program • sports arena • sports fan • sports complex • ...
sport + czasownik
Kolokacji: 52
sport includes • Sport lives • sport offers • sport betting • sport plays • ...
czasownik + sport
Kolokacji: 68
play sports • cover sports • enjoy sports • offer sports • include sports • make sport • watch sports • compete in several sports • ...
przymiotnik + sport
Kolokacji: 157
professional sport • popular sport • competitive sport • extreme sport • favorite sport • major sport • national sport • local sport • ...
przyimek + sport
Kolokacji: 27
in sports • of sports • including sports • about sports • for sports • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.