ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sport" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sport rzeczownik

rzeczownik + sport
Kolokacji: 91
team sport • Fox Sport • winter sport • CBS Sport • college sport • varsity sport • spectator sport • NBC Sport • ABC Sport • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
(1) team, varsity, school, club
Kolokacji: 4
(2) Fox, dog, ESPN, wheelchair
Kolokacji: 4
2. New Jersey Sport = New Jersey Sport New Jersey Sport
  • Her father is the director of purchasing for the New Jersey Sports and Exposition Authority.
  • The New Jersey Sports and Exposition Authority was none too happy.
  • The teams will also pay the New Jersey Sports and Exposition Authority $5 million in annual rent.
  • New Jersey Sports and Exposition Authority, $220 million of state contract bonds.
  • The team has a lease agreement with the New Jersey Sports and Exhibition Authority to continue playing there through 2006.
  • A New Jersey Sports and Exposition Authority spokesman said the agency has never offered a final plan to the team.
  • Like the complex, it would be operated by the New Jersey Sports and Exposition Authority.
  • Critics, including some members of the New Jersey Sports and Exposition Authority, point out that the project would have hidden costs for the state.
  • The final plans are subject to approval by the New Jersey Sports and Exposition Authority.
  • That project was approved last month by the New Jersey Sports and Exposition Authority.
4. university sport = sport uniwersytecki university sport
5. sport of union = sport związku zawodowego sport of union
6. U.S. sport = USA sport U.S. sport
(6) spectator, Turner, girl, boy
Kolokacji: 4
(10) water, Sky, world, snow
Kolokacji: 4
(11) ea, USSR, country
Kolokacji: 3
(13) adventure, mountain
Kolokacji: 2
(15) racquet, racket, cue
Kolokacji: 3
(16) weekend, leisure, Sunday, Sun
Kolokacji: 4
(17) fantasy, Yahoo
Kolokacji: 2
(19) disability, Paragon
Kolokacji: 2
(20) niche, participation
Kolokacji: 2
(21) Burns, Steiner
Kolokacji: 2
sport + rzeczownik
Kolokacji: 336
sports team • sports car • sports club • sports event • sports facility • sports program • sports arena • sports fan • sports complex • ...
sport + czasownik
Kolokacji: 52
sport includes • Sport lives • sport offers • sport betting • sport plays • ...
czasownik + sport
Kolokacji: 68
play sports • cover sports • enjoy sports • offer sports • include sports • make sport • watch sports • compete in several sports • ...
przymiotnik + sport
Kolokacji: 157
professional sport • popular sport • competitive sport • extreme sport • favorite sport • major sport • national sport • local sport • ...
przyimek + sport
Kolokacji: 27
in sports • of sports • including sports • about sports • for sports • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.