ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sport" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sport rzeczownik

rzeczownik + sport
Kolokacji: 91
team sport • Fox Sport • winter sport • CBS Sport • college sport • varsity sport • spectator sport • NBC Sport • ABC Sport • ...
sport + rzeczownik
Kolokacji: 336
sports team • sports car • sports club • sports event • sports facility • sports program • sports arena • sports fan • sports complex • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 99
3. sport utility = sport użyteczność sport utility
4. Fox Sports Net = Fox sports Internet Fox Sports Net
5. NBC Sports Network = Sporty NBC Sieć NBC Sports Network
6. sports station = sporty stacja sports station
9. Fox Sports Network = Fox sports Sieć Fox Sports Network
10. CBS Sports Network = CBS Sports Sieć CBS Sports Network
11. sports good = sporty dobry sports good
  • Meerut is one of the major manufacturing regions for sports goods in India.
  • And we also mean the $600 billion sports goods industry.
  • Export of sports goods increased from $136 million in 1990-91 to $384 million in 1997-98.
  • The export market for sports goods is fairly diversified.
  • Country-wise export of sports goods is given in table-2.
  • On the basis of this success, the company started to produce many kinds of sports goods.
  • Industrial production of sports goods began on a small scale during the late forties.
  • Jalandhar is also the largest exporter of sports goods in Asia.
  • This area is known for sports facilities and markets dealings with all type of sports goods.
  • He is also an industrialist engaged in import and export of sports goods.
12. sports infrastructure = sporty infrastruktura sports infrastructure
13. Mid-Ohio Sports Car Course = Pół-Ohio samochód sportowy Kurs Mid-Ohio Sports Car Course
14. sports fixture = sporty stały element wyposażenia sports fixture
15. Sport Americana = Sport americana Sport Americana
16. sports powerhouse = sporty elektrownia sports powerhouse
(9) complex, College, clinic
Kolokacji: 4
(10) journalist, version, Journal
Kolokacji: 3
(12) reporter, coverage, bulletin
Kolokacji: 3
(17) venue, scene
Kolokacji: 2
(19) hall, Hall, ministry, Palace
Kolokacji: 7
(22) figure, metaphor, analogy
Kolokacji: 3
(23) science, Science, skill
Kolokacji: 3
(27) Yahoo, shoe, logo
Kolokacji: 3
(29) shirt, jersey
Kolokacji: 2
(33) Day, opportunity
Kolokacji: 2
(38) injury, hernia
Kolokacji: 2
(42) Medal, Award, trophy
Kolokacji: 3
(43) anchor, boat
Kolokacji: 2
(45) industry, producer, aviation
Kolokacji: 3
(49) athlete, climbing, climber
Kolokacji: 3
(52) Night, season
Kolokacji: 2
(53) England, Illinois, city, town
Kolokacji: 4
(54) York, dynasty
Kolokacji: 2
(55) legend, desk
Kolokacji: 2
(56) commentary, cliche
Kolokacji: 2
(57) diver, diving
Kolokacji: 2
(58) mode, statistics, property
Kolokacji: 3
(59) segment, trivia, supplement
Kolokacji: 3
(60) Boy, guy, idol, Ute
Kolokacji: 4
(61) economist, sociologist
Kolokacji: 2
(62) landscape, genre
Kolokacji: 2
(63) gambling, bettor
Kolokacji: 2
(64) wrestler, karate
Kolokacji: 2
(65) drama, comedy
Kolokacji: 2
sport + czasownik
Kolokacji: 52
sport includes • Sport lives • sport offers • sport betting • sport plays • ...
czasownik + sport
Kolokacji: 68
play sports • cover sports • enjoy sports • offer sports • include sports • make sport • watch sports • compete in several sports • ...
przymiotnik + sport
Kolokacji: 157
professional sport • popular sport • competitive sport • extreme sport • favorite sport • major sport • national sport • local sport • ...
przyimek + sport
Kolokacji: 27
in sports • of sports • including sports • about sports • for sports • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.