Kurs TRAVEL ENGLISH -30%Zadbaj o angielski przed podróżąSPRAWDŹ >>

"sport" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sport rzeczownik

rzeczownik + sport
Kolokacji: 91
team sport • Fox Sport • winter sport • CBS Sport • college sport • varsity sport • spectator sport • NBC Sport • ABC Sport • ...
sport + rzeczownik
Kolokacji: 336
sports team • sports car • sports club • sports event • sports facility • sports program • sports arena • sports fan • sports complex • ...
sport + czasownik
Kolokacji: 52
sport includes • Sport lives • sport offers • sport betting • sport plays • ...
czasownik + sport
Kolokacji: 68
play sports • cover sports • enjoy sports • offer sports • include sports • make sport • watch sports • compete in several sports • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
(2) cover, discuss
Kolokacji: 2
(7) compete, win
Kolokacji: 2
(8) participate, dominate, work
Kolokacji: 3
  • They promoted culture, sports and education in that part of the world.
  • It was created in 1984 to help promote sport throughout the country.
  • The event was created to promote the sport among young people in Europe.
  • The college attempts to promote sports and games as a matter of policy.
  • For years now she has done some really excellent work to promote sport and physical education.
  • You have done some really excellent work for many years now to promote sport and physical education.
  • The team continues to grow, promoting the sport throughout the university.
  • He promoted the sport in media outlets around the world.
  • The village is known to promote education and sports among its inhabitants.
  • This helped to promote the sport and bring it to its peak.
3. encourage sports = zachęcaj do sportów encourage sports
4. avoid sports = uniknij sportów avoid sports
(10) use, excel, practice, practise
Kolokacji: 6
(11) refer, appeal
Kolokacji: 2
(12) broadcast, retire
Kolokacji: 2
(13) base, focus
Kolokacji: 2
(14) oversee, coach
Kolokacji: 2
(15) award, brand
Kolokacji: 2
(16) switch, sell
Kolokacji: 2
przymiotnik + sport
Kolokacji: 157
professional sport • popular sport • competitive sport • extreme sport • favorite sport • major sport • national sport • local sport • ...
przyimek + sport
Kolokacji: 27
in sports • of sports • including sports • about sports • for sports • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.