"sport" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sport rzeczownik

rzeczownik + sport
Kolokacji: 91
team sport • Fox Sport • winter sport • CBS Sport • college sport • varsity sport • spectator sport • NBC Sport • ABC Sport • ...
sport + rzeczownik
Kolokacji: 336
sports team • sports car • sports club • sports event • sports facility • sports program • sports arena • sports fan • sports complex • ...
sport + czasownik
Kolokacji: 52
sport includes • Sport lives • sport offers • sport betting • sport plays • ...
czasownik + sport
Kolokacji: 68
play sports • cover sports • enjoy sports • offer sports • include sports • make sport • watch sports • compete in several sports • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
(2) cover, discuss
Kolokacji: 2
(7) compete, win
Kolokacji: 2
(8) participate, dominate, work
Kolokacji: 3
(10) use, excel, practice, practise
Kolokacji: 6
(11) refer, appeal
Kolokacji: 2
(12) broadcast, retire
Kolokacji: 2
(13) base, focus
Kolokacji: 2
(14) oversee, coach
Kolokacji: 2
(15) award, brand
Kolokacji: 2
(16) switch, sell
Kolokacji: 2
1. sell sports = zapewnij powodzenie sportom sell sports
2. switch sports = zmiana sporty switch sports
  • Then she decided to switch sports to beach volleyball.
  • So at the age of 45, I switched sports.
  • She switched sports because it was easier to find local competitors in Port Macquarie.
  • And they could always just switch sports, as we did - to the cross-country trails.
  • The cricket teams were offered money by their players plantation managers to switch sports and they did.
  • However, an injury forced him to switch sports.
  • By then he knew it was time to switch sports.
  • She started participating in diving when she was twelve years old, switching sports from gymnastics.
  • At that age, she then switched sports to water polo.
  • In the 2009, Gary switched sports from football to cricket.
przymiotnik + sport
Kolokacji: 157
professional sport • popular sport • competitive sport • extreme sport • favorite sport • major sport • national sport • local sport • ...
przyimek + sport
Kolokacji: 27
in sports • of sports • including sports • about sports • for sports • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.