ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sport" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sport rzeczownik

rzeczownik + sport
Kolokacji: 91
team sport • Fox Sport • winter sport • CBS Sport • college sport • varsity sport • spectator sport • NBC Sport • ABC Sport • ...
sport + rzeczownik
Kolokacji: 336
sports team • sports car • sports club • sports event • sports facility • sports program • sports arena • sports fan • sports complex • ...
sport + czasownik
Kolokacji: 52
sport includes • Sport lives • sport offers • sport betting • sport plays • ...
czasownik + sport
Kolokacji: 68
play sports • cover sports • enjoy sports • offer sports • include sports • make sport • watch sports • compete in several sports • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
(2) cover, discuss
Kolokacji: 2
(7) compete, win
Kolokacji: 2
(8) participate, dominate, work
Kolokacji: 3
(10) use, excel, practice, practise
Kolokacji: 6
(11) refer, appeal
Kolokacji: 2
1. refer to BBC Sport = odnieś się do BBC Sport refer to BBC Sport
2. appeal for Sport = apel dla zabawy appeal for Sport
  • Landis does have the right to appeal the decision of the committee to the Court of Arbitration for Sport.
  • Gatlin can appeal any ruling to the international Court of Arbitration for Sport, which has the final say.
  • Both parties appealed to the Court of Arbitration for Sport.
  • Landis appealed the decision to the Court of Arbitration for Sport which upheld the ban.
  • The team appealed to the Court of Arbitration for Sport, and a ruling was expected as early as today.
  • She appealed to the Court of Arbitration for Sport, but the original decision was upheld.
  • Unlike the other punishments, these cannot be appealed to the Court of Arbitration for Sport.
  • He has 30 days to appeal to the Court of Arbitration for Sport.
  • Adamu has since appealed the ban at the Court of Arbitration for Sport.
  • He was given 21 days to appeal this decision to the Court of Arbitration for Sport which he did not do.
(12) broadcast, retire
Kolokacji: 2
(13) base, focus
Kolokacji: 2
(14) oversee, coach
Kolokacji: 2
(15) award, brand
Kolokacji: 2
(16) switch, sell
Kolokacji: 2
przymiotnik + sport
Kolokacji: 157
professional sport • popular sport • competitive sport • extreme sport • favorite sport • major sport • national sport • local sport • ...
przyimek + sport
Kolokacji: 27
in sports • of sports • including sports • about sports • for sports • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.