"sphere" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sphere rzeczownik

rzeczownik + sphere
Kolokacji: 24
sphere of influence • glass sphere • crystal sphere • metal sphere • sphere of life • ...
sphere + rzeczownik
Kolokacji: 3
sphere packing • Sphere Book • sphere sovereignty
sphere + czasownik
Kolokacji: 16
sphere contains • sphere floats • sphere appears • sphere begins • sphere grows • ...
czasownik + sphere
Kolokacji: 7
expand one's sphere • see a sphere • sphere filled • sphere connected • sphere suspended • ...
przymiotnik + sphere
Kolokacji: 109
public sphere • political sphere • social sphere • small sphere • private sphere • celestial sphere • economic sphere • cultural sphere • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
1. public sphere = sfera publiczna public sphere
2. political sphere = polityczna sfera political sphere
3. social sphere = społeczna sfera social sphere
4. small sphere = mała sfera small sphere
5. private sphere = sfera prywatna private sphere
6. celestial sphere = sfera niebieska celestial sphere
7. economic sphere = gospodarcza sfera economic sphere
8. cultural sphere = sfera kulturowa cultural sphere
9. perfect sphere = doskonała sfera perfect sphere
10. large sphere = duża sfera large sphere
12. Soviet sphere = Radziecka sfera Soviet sphere
13. hollow sphere = pusta sfera hollow sphere
przyimek + sphere
Kolokacji: 9
within the sphere • into the sphere • in the sphere • to the sphere • of the sphere • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.