Kurs BUSINESS ENGLISH -50%Język biznesu zawsze pod rękąSPRAWDŹ >>

"spending" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

spending rzeczownik

rzeczownik + spending
Kolokacji: 46
government spending • consumer spending • capital spending • defense spending • deficit spending • state spending • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
2. consumer spending = wydatki na konsumpcję, wydatki konsumpcyjne consumer spending
  • My guess is that growth in consumer spending will be down to the 2 to 3 percent range.
  • Consumer spending increased 0.2 percent, the least in a year.
  • Consumer spending for the year rose 1.8 percent, half the growth rate of 1986.
  • Consumer spending had only increased by 0.8% in the same period.
  • In 1929, consumer spending was 75% of the nation's economy.
  • In recent years, annual consumer spending has been growing by about 18 percent.
  • The report said 1987 growth was pushed by high consumer spending.
  • But all workers get paid, and the changes in their pay help determine consumer spending.
  • This will slow consumer spending and the economy in general.
  • No wonder that consumer spending has been so much greater than anyone had expected.
5. deficit spending = finansowanie przez deficyt finansowy deficit spending
6. state spending = wydatki państwowe state spending
7. campaign spending = wydatki na kampanię campaign spending
8. education spending = wydatki na szkolnictwo, wydatki na oświatę education spending
9. Medicare spending = Medicare wydatki Medicare spending
10. ad spending = wydatki ogłoszenia ad spending
12. Pentagon spending = Wydatki Pentagonu Pentagon spending
13. advertising spending = wydatki reklamowania advertising spending
15. health spending = wydatki zdrowotne health spending
16. welfare spending = redukcja wydatki na cele socjalne welfare spending
17. school spending = wydatki szkolne school spending
18. Medicaid spending = Wydatki na pomoc lekarską Medicaid spending
spending + rzeczownik
Kolokacji: 51
spending Bill • spending cut • spending plan • spending spree • spending limit • spending program • spending money • spending habit • ...
spending + czasownik
Kolokacji: 23
spending rises • spending increases • spending grows • spending falls • spending shows • ...
czasownik + spending
Kolokacji: 46
cut spending • reduce spending • increase spending • control spending • limit spending • Spending is estimated • ...
przymiotnik + spending
Kolokacji: 87
military spending • Federal spending • public spending • total spending • discretionary spending • domestic spending • new spending • ...
przyimek + spending
Kolokacji: 15
about spending • on spending • in spending • of spending • for spending • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.