BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"speed" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

speed rzeczownik

rzeczownik + speed
Kolokacji: 108
wind speed • lightning speed • engine speed • warp speed • speed of several miles • speed of several mph • speed of several knots • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
1. wind speed = prędkość wiatru wind speed
2. lightning speed = prędkość pioruna lightning speed
3. engine speed = prędkość obrotowa silnika engine speed
4. warp speed = prędkość nadświetlna warp speed
5. speed of several miles = prędkość kilku mil speed of several miles
6. speed of several mph = prędkość z kilka mile na godzinę speed of several mph
7. speed of several knots = prędkość kilku węzłów speed of several knots
8. clock speed = procesor (w komputerze) clock speed
9. vehicle speed = prędkość pojazdu vehicle speed
10. speed of light = prędkość światła speed of light
11. speed of sound = prędkość dźwięku speed of sound
12. rotation speed = prędkość rotacji rotation speed
13. connection speed = prędkość połączenia connection speed
14. air speed = prędkość lotu air speed
15. download speed = prędkość pobierania download speed
16. highway speed = prędkość drogi publicznej highway speed
17. processor speed = prędkość procesora processor speed
18. processing speed = prędkość przetwarzania processing speed
19. boat speed = prędkość łodzią boat speed
20. shutter speed = czas naświetlania shutter speed
21. cruise speed = prędkość rejsu wycieczkowego cruise speed
speed + rzeczownik
Kolokacji: 83
speed limit • speed record • speed skater • speed bump • speed restriction • ...
speed + czasownik
Kolokacji: 52
speed increases • speed makes • speed varies • speed depends • speed exceeds • ...
czasownik + speed
Kolokacji: 137
reach speeds • reduce speed • gain speed • maintain speed • use one's speed • match one's speed • give speed • make speed • ...
przymiotnik + speed
Kolokacji: 202
high speed • top speed • full speed • low speed • average speed • maximum speed • slow speed • incredible speed • normal speed • ...
przyimek + speed
Kolokacji: 20
at speed • for speed • with speed • on speed • of speed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.