KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"speed" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

speed rzeczownik

rzeczownik + speed
Kolokacji: 108
wind speed • lightning speed • engine speed • warp speed • speed of several miles • speed of several mph • speed of several knots • ...
speed + rzeczownik
Kolokacji: 83
speed limit • speed record • speed skater • speed bump • speed restriction • ...
speed + czasownik
Kolokacji: 52
speed increases • speed makes • speed varies • speed depends • speed exceeds • ...
czasownik + speed
Kolokacji: 137
reach speeds • reduce speed • gain speed • maintain speed • use one's speed • match one's speed • give speed • make speed • ...
przymiotnik + speed
Kolokacji: 202
high speed • top speed • full speed • low speed • average speed • maximum speed • slow speed • incredible speed • normal speed • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 40
1. high speed = wysoka prędkość high speed
2. top speed = maksymalna prędkość top speed
3. full speed = pełna prędkość full speed
4. low speed = niewielka prędkość low speed
6. maximum speed = prędkość maksymalna maximum speed
7. slow speed = wolna prędkość slow speed
8. normal speed = normalna prędkość normal speed
9. incredible speed = zawrotna szybkość incredible speed
10. great speed = ogromna prędkość great speed
11. supersonic speed = prędkość naddźwiękowa supersonic speed
12. different speed = inna prędkość different speed
13. slower speed = bardziej wolna prędkość slower speed
14. breakneck speed = zawrotna prędkość breakneck speed
15. good speed = dobra prędkość good speed
16. constant speed = stała prędkość constant speed
17. possible speed = możliwa prędkość possible speed
18. faster speed = szybsza prędkość faster speed
19. surprising speed = zadziwiająca prędkość surprising speed
20. light speed = prędkość światła light speed
21. remarkable speed = niezwykła prędkość remarkable speed
22. amazing speed = zdumiewając prędkość amazing speed
  • Quickly they set off across the terrain, moving with amazing speed.
  • The streets had seemed to fill with amazing speed that morning.
  • He worked with amazing speed, and found three more mines.
  • Despite his weight, the man covered the ground with amazing speed.
  • His one course was escape, and he made it, with amazing speed.
  • He was past her and out the door with an amazing speed considering his condition.
  • She ran too, closing the distance between them with amazing speed.
  • I was gaining on the other at an amazing speed.
  • The fat man moved with amazing speed for one of his bulk.
  • He moved with amazing speed for a man of his age.
23. rotational speed = prędkość obrotowa rotational speed
24. tremendous speed = zawrotna prędkość tremendous speed
25. astonishing speed = zadziwiając prędkość astonishing speed
26. relative speed = względna prędkość relative speed
27. best speed = najlepsza prędkość best speed
28. excessive speed = nadmierna prędkość excessive speed
29. fast speed = szybka prędkość fast speed
30. orbital speed = prędkość orbitalna orbital speed
31. superior speed = nadrzędna prędkość superior speed
32. dizzying speed = oszałamiając prędkość dizzying speed
33. superhuman speed = nadludzka prędkość superhuman speed
34. subsonic speed = prędkość subsoniczna subsonic speed
35. terrific speed = zawrotna prędkość terrific speed
36. moderate speed = przeciętna prędkość moderate speed
37. certain speed = pewna prędkość certain speed
38. forward speed = prędkość postępowa forward speed
39. considerable speed = znaczna prędkość considerable speed
40. minimum speed = prędkość minimalna minimum speed
przyimek + speed
Kolokacji: 20
at speed • for speed • with speed • on speed • of speed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.