"specialty" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

specialty rzeczownik

rzeczownik + specialty
Kolokacji: 8
house specialty • research specialty • seafood specialty • food specialty • engineering specialty • ...
specialty + rzeczownik
Kolokacji: 82
specialty store • specialty shop • specialty retailer • specialty chemical • specialty food • ...
specialty + czasownik
Kolokacji: 3
specialty includes • specialty ranging • specialty produces
czasownik + specialty
Kolokacji: 8
make a specialty • serve specialties • offer specialties • include specialties • feature specialties • ...
przymiotnik + specialty
Kolokacji: 39
medical specialty • local specialty • regional specialty • related specialty • different specialty • ...
przyimek + specialty
Kolokacji: 10
of specialties • in specialties • for specialties • to one's specialty • with a specialty • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.