KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sound" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sound rzeczownik

rzeczownik + sound
Kolokacji: 130
Puget Sound • guitar sound • rock sound • sound of one's voice • sound of one's breathing • sound of one's name • Prince William Sound • ...
sound + rzeczownik
Kolokacji: 63
sound system • sound recording • sound engineer • sound film • SOUND LEVEL • audience sound recording • sound wave • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
1. sound system = aparatura nagłaśniająca, system nagłośnieniowy, nagłośnienie sound system
2. sound recording = nagranie dźwiękowe sound recording
3. sound engineer = realizator dźwięku (w postprodukcji) sound engineer
4. sound film = film dźwiękowy sound film
5. SOUND LEVEL = POZIOM GŁOŚNOŚCI SOUND LEVEL
6. audience sound recording = publiczność nagranie dźwiękowe audience sound recording
7. sound wave = fala dźwiękowa sound wave
8. sound bite = krótka wypowiedź wyemitowana w telewizji lub radiu (np. fragment wywiadu, slogan wyborczy) sound bite
9. sound track = ślad dźwięku sound track
10. Sound Archive = Archiwum dźwiękowe Sound Archive
sound + czasownik
Kolokacji: 169
sound echoes • sound fills • sound grows • sound comes • sound seems • sound reaches • sound breaks • sound follows • sound begins • ...
czasownik + sound
Kolokacji: 113
use sound • sound is described • feature a sound • include sounds • surround sound • play sounds • generate sound • utter a sound • ...
przymiotnik + sound
Kolokacji: 507
only sound • faint sound • soft sound • strange sound • loud sound • distinctive sound • distant sound • slight sound • familiar sound • ...
przyimek + sound
Kolokacji: 27
of sound • between sounds • that sound • into sound • in sound • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.