"sound" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sound przymiotnik

sound + rzeczownik
Kolokacji: 66
sound advice • sound policy • sound reason • sound footing • sound basis • ...
przysłówek + sound
Kolokacji: 24
environmentally sound • structurally sound • ecologically sound • financially sound • fundamentally sound • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.