"soldier" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

soldier rzeczownik

rzeczownik + soldier
Kolokacji: 71
foot soldier • Army soldier • U.S. soldier • Union soldier • enemy soldier • toy soldier • child soldier • government soldier • War soldier • ...
soldier + rzeczownik
Kolokacji: 10
Soldier Field • soldier boy • Tinker Tailor Soldier Spy • soldier ant • Soldier Hollow • ...
soldier + czasownik
Kolokacji: 392
soldier kills • soldier dies • soldier fights • soldier shoots • soldier returns • soldier stands • soldier fires • soldier guarding • ...
czasownik + soldier
Kolokacji: 131
capture soldiers • soldier stationed • train soldiers • send soldiers • soldier led • allow soldiers • see soldiers • order one's soldiers • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 45
2. soldier stationed = żołnierz postawił soldier stationed
3. train soldiers = żołnierze kolejowi train soldiers
7. allow soldiers = pozwól żołnierzom allow soldiers
8. order one's soldiers = porządek czyjś żołnierze order one's soldiers
12. consist of several soldiers = składaj się z kilku żołnierzy consist of several soldiers
13. soldier called = żołnierz zadzwonił soldier called
15. attack soldiers = żołnierze ataku attack soldiers
16. replace soldiers = zwolnij żołnierzy replace soldiers
17. make soldiers = marki żołnierze make soldiers
18. treat soldiers = żołnierze przyjemności treat soldiers
21. soldier assigned = żołnierz przydzielił soldier assigned
22. play soldier = żołnierz gry play soldier
23. show soldiers = żołnierze widowiska show soldiers
24. bring soldiers = zabierz żołnierzy bring soldiers
26. use soldiers = żołnierze wykorzystania use soldiers
28. keep soldiers = zatrzymaj żołnierzy keep soldiers
29. soldier known = żołnierz znany soldier known
30. soldier armed = żołnierz uzbrojony soldier armed
32. soldier accused = żołnierz oskarżył soldier accused
33. soldier is shot = żołnierz zostanie postrzelony soldier is shot
34. soldier commanded = żołnierz rozkazał soldier commanded
35. protect soldiers = chroń żołnierzy protect soldiers
36. put soldiers = wysłani żołnierze put soldiers
37. involve soldiers = obejmij żołnierzy involve soldiers
38. fight soldiers = żołnierze walki fight soldiers
39. return soldiers = żołnierze powrotni return soldiers
40. need soldiers = żołnierze potrzeby need soldiers
41. provide soldiers = dostarcz żołnierzom provide soldiers
42. transport soldiers = żołnierze transportowi transport soldiers
45. help soldiers = pomoc żołnierze help soldiers
przymiotnik + soldier
Kolokacji: 287
American soldier • British soldier • Israeli soldier • German soldier • young soldier • wounded soldier • French soldier • Iraqi soldier • ...
przyimek + soldier
Kolokacji: 23
by soldiers • of soldiers • between soldiers • against soldiers • for soldiers • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.