"sock" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sock rzeczownik

rzeczownik + sock
Kolokacji: 16
knee sock • wool sock • tube sock • cotton sock • ankle sock • ...
sock + rzeczownik
Kolokacji: 5
sock puppet • sock drawer • sock hop • sock foot • sock monkey
czasownik + sock
Kolokacji: 24
wear socks • blow one's socks • take off socks • knock off one's socks • remove socks • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
1. wear socks = noś skarpety wear socks
2. blow one's socks = uderzenie czyjś skarpety blow one's socks
3. take off socks = zdejmij skarpety take off socks
przymiotnik + sock
Kolokacji: 41
white sock • black sock • light sock • Comfortable sock • red sock • ...
przyimek + sock
Kolokacji: 11
of socks • with socks • in socks • on socks • into socks • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.