Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"social" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

social przymiotnik

social + rzeczownik
Kolokacji: 729
social worker • social issue • social service • social science • social change • social problem • social justice • social network • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. social worker = pracownik socjalny social worker
2. social issue = problem społeczny, kwestia społeczna social issue
3. social service = pomoc społeczna (wsparcie dla społeczeństwa), opieka społeczna social service
4. social science = nauki społeczne social science
  • The study of the state has a long history in the social sciences.
  • The problem is even more difficult in the social sciences.
  • He was named a professor of social and political science in 1974.
  • Though a Christian, he saw religion more as a social science.
  • These happen to be the most important questions in the social sciences today.
  • Some of these studies have had an important impact on the social sciences.
  • "Those are exactly the questions social science should be asking!"
  • What the study of China can do for social science.
  • In politics and social science, power is the ability to influence the behavior of people.
  • From 1981 to 1983, he was Chairman in the division of social science.
5. social change = zmiana społeczna social change
6. social problem = problem społeczny social problem
7. social justice = sprawiedliwość społeczna social justice
8. social network = sieć społeczna social network
9. social work = praca socjalna social work
10. social event = spotkanie towarzyskie social event
11. social class = klasa społeczna social class
12. social status = status społeczny social status
14. social structure = struktura społeczna social structure
15. social policy = polityka społeczna social policy
16. social activity = aktywność społeczna, działalność społeczna social activity
17. social club = klub towarzyski social club
18. social order = ład społeczny social order
19. social interaction = interakcja społeczna social interaction
20. social reform = reforma społeczna social reform
21. social movement = ruch społeczny social movement
22. social study = socjalna nauka social study
23. social responsibility = społeczna odpowiedzialność social responsibility
24. social scientist = specjalista w zakresie nauk społecznych social scientist
25. social condition = towarzyski warunek social condition
26. social commentary = towarzyski komentarz social commentary
27. social skill = społeczna biegłość social skill
28. social context = społeczny kontekst social context
29. social security = zasiłek z opieki społecznej social security
31. social welfare = opieka społeczna social welfare
32. social situation = sytuacja towarzyska social situation
33. social activist = społeczny działacz social activist
34. social value = walor społeczny social value
35. social behavior = socjalne zachowanie social behavior
36. social function = funkcja socjalna social function
37. social circle = krąg społeczny social circle
38. social institution = społeczna instytucja social institution
39. social networking = korzystanie z mediów społecznościowych social networking
40. social gathering = spotkanie towarzyskie social gathering
41. social unrest = niepokój społeczny social unrest
42. social standing = pozycja społeczna social standing
43. social aspect = społeczny aspekt social aspect
44. social norm = norma społeczna social norm
45. social mobility = ruchliwość społeczna social mobility
46. social environment = środowisko społeczne social environment
47. social factor = czynnik społeczny social factor
48. social reformer = społeczny reformator social reformer
49. social relationship = stosunek społeczny social relationship
50. social fabric = tkanka społeczna social fabric
51. social relation = stosunek społeczny social relation
52. social conscience = wrażliwość społeczna social conscience
53. social contract = umowa społeczna social contract
54. social cost = koszt społeczny social cost
55. social conservative = społeczny konserwatysta social conservative
56. social psychology = psychologia społeczna social psychology
57. social upheaval = wrzenie społeczne social upheaval
58. social injustice = niesprawiedliwość społeczna social injustice
59. social support = wsparcie społeczne social support
60. social ill = społeczny chory social ill
61. social revolution = rewolucja społeczna social revolution
62. social reality = rzeczywistość społeczna social reality
63. social enterprise = przedsiębiorstwo społeczne social enterprise
64. social hierarchy = hierarchia społeczna social hierarchy
65. social background = pochodzenie społeczne social background
66. social tension = społeczne napięcie social tension
67. social consequence = społeczna konsekwencja social consequence
68. social phenomenon = zjawisko społeczne social phenomenon
69. social activism = społeczny aktywizm social activism
70. social engineering = inżynieria społeczna social engineering
71. social inequality = nierówności społeczne social inequality
72. social democrat = socjaldemokrata social democrat
73. social occasion = społeczna okazja social occasion
74. social contact = kontakty towarzyskie social contact
75. social implication = społeczna konsekwencja social implication
76. social agenda = agenda społeczna social agenda
77. social convention = konwencja społeczna social convention
78. social stigma = stygmatyzacja, naznaczanie social stigma
79. social stability = społeczna stabilność social stability
80. social equality = równouprawnienie społeczne social equality
81. social satire = towarzyska satyra social satire
82. social connection = społeczny związek social connection
83. social cohesion = spójność społeczna social cohesion
84. social media = media społecznościowe social media
85. social life = życie towarzyskie social life
87. social group = grupa społeczna social group
88. social development = rozwój społeczny social development
89. social need = społeczna potrzeba social need
90. social impact = wpływ społeczny social impact
91. social theory = towarzyska teoria social theory
92. social pressure = presja społeczna social pressure
93. social force = społeczna siła social force
94. social concern = społeczne zainteresowanie social concern
95. social critic = społeczny krytyk social critic
96. social progress = postęp społeczny social progress
97. social action = czyn społeczny social action
98. social democracy = socjaldemokracja social democracy
99. social attitude = postawa społeczna social attitude
100. social affair = sprawa społeczna social affair
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 139
przysłówek + social
Kolokacji: 3
purely social • highly social • most social

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.