"soccer" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

soccer rzeczownik

rzeczownik + soccer
Kolokacji: 15
college soccer • Major League Soccer • U.S. soccer • club soccer • youth soccer • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
1. college soccer = piłka nożna college'u college soccer
2. Major League Soccer = Pierwsza liga Piłka Nożna Major League Soccer
4. club soccer = klubu piłka nożna club soccer
5. youth soccer = piłka nożna młodzieżowa youth soccer
soccer + rzeczownik
Kolokacji: 91
soccer team • soccer player • Soccer League • soccer field • soccer game • soccer club • soccer ball • soccer match • soccer coach • ...
czasownik + soccer
Kolokacji: 9
play soccer • include soccer • play in Major Soccer • watch soccer • coach soccer • ...
przymiotnik + soccer
Kolokacji: 17
professional soccer • American soccer • indoor soccer • international soccer • European soccer • ...
przyimek + soccer
Kolokacji: 12
for soccer • to soccer • of soccer • in soccer • with soccer • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.