"snow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

snow rzeczownik

rzeczownik + snow
Kolokacji: 31
winter snow • Mr. Snow • Tony Snow • melting snow • Phoebe Snow • ...
snow + rzeczownik
Kolokacji: 103
Snow White • Snow Leopard • snow cover • snow storm • Snow Patrol • Snow Queen • snow pea • snow removal • snow condition • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
1. Snow White = Królewna Śnieżka Snow White
3. snow cover = pokrywa śnieżna snow cover
4. snow storm = śnieżyca snow storm
5. Snow Patrol = Śnieg Patrol Snow Patrol
6. Snow Queen = Śnieg Królowa Snow Queen
7. snow pea = groch cukrowy snow pea
8. snow removal = śnieg usunięcie snow removal
9. snow condition = warunek śniegu snow condition
10. snow flurry = podmuch śniegu snow flurry
11. snow day = dzień, kiedy wiele instytucji zostaje zamkniętych z powodu obfitych opadów śniegu snow day
12. snow goose = gęś śnieżyca snow goose
13. Snow Hill = Śnieg Wzgórze Snow Hill
14. snow globe = kula śnieżna snow globe
15. snow shovel = szufla do odgarniania śniegu, łopata do odśnieżania, łopata do śniegu snow shovel
16. snow bank = zaspa śnieżna snow bank
snow + czasownik
Kolokacji: 77
snow falls • snow melts • snow covers • snow begins • snow comes • snow makes • snow stops • snow lays • ...
czasownik + snow
Kolokacji: 31
melt snow • see snow • blow snow • cover with snow • get snow • ...
przymiotnik + snow
Kolokacji: 91
heavy snow • deep snow • fresh snow • light snow • white snow • wet snow • new snow • ...
przyimek + snow
Kolokacji: 20
of snow • with snow • for snow • from snow • to snow • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.