ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sneak" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sneak czasownik

sneak + rzeczownik
Kolokacji: 10
sneak a peek • sneak a look • sneak Previews • sneak cigarettes • sneak attacks • ...
czasownik + sneak
Kolokacji: 8
try to sneak • manage to sneak • keep sneaking • come sneaking • caught sneaking • ...
sneak + przyimek
Kolokacji: 36
sneak up • sneak into • sneak out • sneak off • sneak through • ...
sneak + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 12
sneak away • sneak inside • somehow sneak • sneak about • sneak quietly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.