BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"smile" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

smile rzeczownik

rzeczownik + smile
Kolokacji: 17
half smile • understanding smile • Operation Smile • smile of satisfaction • kind smile • ...
smile + rzeczownik
Kolokacji: 4
smile line • smile widening • smile creep • smile wrinkle
smile + czasownik
Kolokacji: 132
smile fades • smile widens • smile vanishes • smile broadens • smile grows • smile touches • smile crosses • smile plays • smile turns • ...
czasownik + smile
Kolokacji: 72
see one's smile • smile one's smile • return one's smile • make one's smile • look with a smile • look up with a smile • turn a smile • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
1. see one's smile = widzieć czyjś uśmiech see one's smile
4. make one's smile = robić czyjś uśmiech make one's smile
5. look with a smile = popatrz z uśmiechem look with a smile
6. turn a smile = przekręć uśmiech turn a smile
7. look up with a smile = popatrz w górę z uśmiechem look up with a smile
8. exchange smiles = wymiana uśmiecha się exchange smiles
9. suppress a smile = powstrzymaj uśmiech suppress a smile
11. crack a smile = uśmiechnąć się (przelotnie) crack a smile
12. force a smile = zmusić się do uśmiechu force a smile
13. manage a smile = zdobądź się na uśmiech manage a smile
16. bring a smile = wywołaj uśmiech bring a smile
17. know smile = znaj uśmiech know smile
18. offer a smile = zaproponuj uśmiech offer a smile
  • I gave her my best smile, and got a much better one in trade.
  • He looked at the old man and gave him a little smile.
  • I looked around at the three young women and gave them a smile.
  • He looked at her, and she gave him a small smile.
  • He looked up at the sound of our approach and tried to give us a smile.
  • I gave her a big smile as she sat down.
  • He gave me a last smile, and I left the office.
  • He held out a hand and gave me a smile.
  • He looked down at her and gave a little smile.
  • She turned her head and gave me a big smile.
21. lose one's smile = przegrywać czyjś uśmiech lose one's smile
22. tell with a smile = powiedz z uśmiechem tell with a smile
23. favor with a smile = przysługa z uśmiechem favor with a smile
24. put a smile = połóż uśmiech put a smile
przymiotnik + smile
Kolokacji: 471
wry smile • faint smile • little smile • broad smile • slight smile • big smile • warm smile • wide smile • grim smile • thin smile • ...
przyimek + smile
Kolokacji: 16
at one's smile • behind one's smile • that smile • from one's smile • by one's smile • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.