"size" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

size rzeczownik

rzeczownik + size
Kolokacji: 167
household size • class size • population size • body size • sample size • file size • particle size • screen size • group size • family size • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 45
1. household size = wielkość domowa household size
5. sample size = wielkość próby sample size
6. file size = rozmiar pliku file size
7. particle size = rozmiar cząsteczki particle size
8. screen size = rozmiar ekranu screen size
9. family size = duże opakowanie family size
10. group size = wielkość grupowa group size
11. text size = rozmiar tekstu text size
12. apartment size = wielkość mieszkania apartment size
13. grain size = frakcja, frakcja granulometryczna grain size
15. size of one's fist = wielkość z czyjś pięść size of one's fist
16. size of one's head = wielkość z czyjś głowa size of one's head
17. portion size = wielkość części portion size
18. audience size = rozmiar widowni audience size
19. font size = rozmiar czcionki font size
20. engine size = pojemność silnika engine size
22. size of a golf ball = wielkość piłki golfowej size of a golf ball
23. brain size = pojemność czaszki brain size
24. block size = długość bloku block size
25. tumor size = wielkość guza tumor size
26. size of one's egg = wielkość z czyjś jajko size of one's egg
27. lot size = liczność partii lot size
28. size of one's hand = wielkość z czyjś ręka size of one's hand
29. fleet size = wielkość floty fleet size
30. shoe size = rozmiar obuwia, numer buta, rozmiar buta shoe size
32. size of government = skala rządzenia size of government
33. life size = dożywotnia wielkość life size
34. cell size = wielkość komórki cell size
35. image size = format wizerunku, rozmiar wizerunku image size
36. litter size = wielkość śmieci litter size
37. effect size = siła relacji między dwiema zmiennymi w populacji statystycznej effect size
38. size of several cm = wielkość z kilka cm size of several cm
39. clutch size = wielkość sprzęgła clutch size
40. size of the United States = wielkość Stanów Zjednoczonych size of the United States
41. size of one's business = wielkość z czyjś biznes size of one's business
42. size of one's staff = wielkość z czyjś personel size of one's staff
43. type size = rozmiar czcionki type size
44. penis size = wielkość penisa penis size
45. crew size = wielkość załogi crew size
size + rzeczownik
Kolokacji: 29
text size Print • size range • size difference • size limit • size matter • ...
size + czasownik
Kolokacji: 67
size varies • size ranges • size increases • size makes • size fits • Increase size reduces • text size leaves • size means • size depends • ...
czasownik + size
Kolokacji: 58
use one's size • double in size • range in size • vary in size • double the size • grow in size • reduce the size • increase in size • ...
przymiotnik + size
Kolokacji: 156
small size • large size • sheer size • normal size • equal size • enormous size • standard size • overall size • similar size • original size • ...
przyimek + size
Kolokacji: 21
in size • by size • for one's size • despite one's size • due to one's size • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.