"site" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

site rzeczownik

rzeczownik + site
Kolokacji: 395
Web site • Internet site • construction site • heritage site • burial site • crash site • networking site • landing site • pilgrimage site • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. Web site = Witryna internetowa Web site
6. crash site = miejsce katastrofy crash site
7. networking site = miejsce łączności sieciowej networking site
9. pilgrimage site = miejsce pielgrzymki pilgrimage site
10. tourist site = miejsce turystyczne tourist site
11. test site = miejsce testowania (np. broni jądrowej) test site
12. waste site = miejsce odpadów waste site
13. launch site = baza kosmiczna launch site
14. building site = plac budowy, miejsce budowy building site
15. camp site = miejsce obozu camp site
16. accident site = miejsce wypadku accident site
17. transmitter site = miejsce nadajnika transmitter site
18. temple site = miejsce świątyni temple site
19. village site = miejscowe miejsce village site
20. production site = miejsce produkcyjne production site
21. Superfund site = Superfund miejsce Superfund site
22. training site = miejsce szkoleniowe training site
23. news site = wiadomości miejsce news site
24. work site = masaż biurowy work site
25. auction site = portal aukcyjny auction site
26. school site = miejsce szkolne school site
27. home site = miejsce domowe home site
28. injection site = miejsce zastrzyku injection site
29. town site = miejsce miasta town site
30. development site = miejsce rozbudowy development site
32. job site = miejsce pracy job site
33. missile site = miejsce rakietowe missile site
35. site of a church = położenie kościoła site of a church
37. BBC site = Miejsce BBC BBC site
39. National Site of Canada = Krajowe Położenie Kanady National Site of Canada
41. landfill site = wysypisko odpadów, składowisko odpadów landfill site
42. storage site = miejsce przechowywania storage site
43. media site = miejsce medialne media site
44. memorial site = miejsce pomnika memorial site
45. camping site = pole biwakowe, pole namiotowe, kemping, camping camping site
46. acre site = miejsce akra acre site
47. excavation site = stanowisko excavation site
48. site of one's grave = miejsce z czyjś grób site of one's grave
49. nest site = miejsce gniazda nest site
50. World Heritage Site = obiekt wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa World Heritage Site
51. fan site = strona fanowska fan site
52. mine site = miejsce kopalni mine site
53. game site = miejsce gry game site
54. mill site = miejsce młyna mill site
55. dive site = miejsce skoku do wody dive site
56. disaster site = miejsce katastrofy disaster site
57. radar site = miejsce radarowe radar site
59. trade center site = miejsce centrum handlowe trade center site
60. murder site = miejsce związane z morderstwem murder site
61. festival site = miejsce festiwalu festival site
62. meeting site = miejsce spotkania meeting site
63. dump site = miejsce wysypiska dump site
64. site of events = miejsce wydarzeń site of events
65. wreck site = miejsce wraka wreck site
66. museum site = miejsce muzealne museum site
67. project site = miejsce projektu project site
68. disposal site = miejsce pozbycia się disposal site
69. factory site = miejsce fabryczne factory site
70. fossil site = miejsce kopalne fossil site
72. park site = miejsce parkowe park site
73. dam site = miejsce tamy dam site
74. massacre site = miejsce masakry massacre site
75. hectare site = miejsce hektara hectare site
76. mining site = miejsce górnicze mining site
77. picnic site = miejsce pikniku picnic site
78. community site = miejsce społeczne community site
79. music site = miejsce muzyczne music site
80. campus site = miejsce kampusu campus site
81. blast site = miejsce podmuchu blast site
82. tower site = miejsce wieży tower site
83. plant site = miejsce roślinne plant site
84. UNESCO World Heritage Site = Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO UNESCO World Heritage Site
85. research site = miejsce badawcze research site
87. convention site = miejsce konwencji convention site
88. stadium site = miejsce stadionu stadium site
89. travel site = witryna turystyczna travel site
90. Coliseum site = Miejsce hali wystawowej Coliseum site
91. site of the World Center = miejsce Ośrodka światowego site of the World Center
92. networking Web site = łączność sieciowa witryna internetowa networking Web site
93. concert site = miejsce koncertowe concert site
94. state site = miejsce państwowe state site
95. airport site = miejsce lotniska airport site
96. ambush site = miejsce zasadzki ambush site
97. bomb site = miejsce wybuchu bomby bomb site
99. target site = miejsce docelowe target site
100. testing site = miejsce testowania testing site
site + rzeczownik
Kolokacji: 55
site visitor • Site navigation • site plan • site visit • web site news • ...
site + czasownik
Kolokacji: 169
site contains • site offers • site features • site includes • site provides • site allows • site uses • site makes • site works • site says • ...
czasownik + site
Kolokacji: 200
site dedicated • site called • site associated • include sites • provide sites • submit to one's site • think about this site • ...
przymiotnik + site
Kolokacji: 361
historic site • archaeological site • historical site • archeological site • industrial site • ancient site • holy site • sacred site • grave site • ...
przyimek + site
Kolokacji: 30
between sites • including sites • of sites • with sites • via one's Web site • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.