Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"simple" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

simple przymiotnik

simple + rzeczownik
Kolokacji: 700
simple thing • simple fact • simple matter • simple form • simple question • simple reason • simple solution • simple task • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
3. simple matter = prosta sprawa simple matter
4. simple form = prosty kształt simple form
6. simple reason = prosty powód simple reason
8. simple task = proste zadanie simple task
10. simple answer = prosta odpowiedź simple answer
11. simple explanation = proste wyjaśnienie simple explanation
12. simple term = prosty termin simple term
16. simple majority = zwykła większość simple majority
19. simple act = prosty czyn simple act
20. simple statement = instrukcja prosta simple statement
21. simple test = prosty test simple test
22. simple step = prosty krok simple step
23. simple device = urządzenie proste simple device
24. simple message = prosta wiadomość simple message
25. simple tool = proste narzędzie simple tool
26. simple dish = prosta potrawa simple dish
28. simple idea = prosty pomysł simple idea
29. simple structure = prosta struktura simple structure
30. simple model = prosty model simple model
31. simple plan = prosty plan simple plan
32. simple dress = prosta sukienka simple dress
33. simple way = prosta droga simple way
34. simple life = proste życie simple life
35. simple case = prosty przypadek simple case
36. simple process = prosty proces simple process
37. simple language = prosty język simple language
38. simple style = prosty styl simple style
39. simple game = prosta gra simple game
40. simple story = prosta historia simple story
41. simple line = prosta linia simple line
42. simple system = prosty system simple system
43. simple shape = prosty kształt simple shape
44. simple man = prosty człowiek simple man
45. Simple Mind = Prosty Umysł Simple Mind
46. simple version = prosta wersja simple version
47. simple procedure = prosta procedura simple procedure
48. simple time = metrum proste simple time
49. simple meal = niewyszukany posiłek simple meal
50. simple sentence = proste zdanie simple sentence
51. simple song = prosta piosenka simple song
52. simple approach = proste podejście simple approach
53. simple change = prosta zmiana simple change
54. simple concept = proste pojęcie simple concept
55. simple formula = prosta formuła simple formula
56. simple operation = prosta operacja simple operation
57. simple food = proste jedzenie simple food
58. simple people = prości ludzie simple people
59. simple problem = prosty problem simple problem
60. simple technique = prosta metoda simple technique
61. simple expedient = prosty środek doraźny simple expedient
63. simple one = prosty simple one
65. simple pattern = prosty wzór simple pattern
66. simple set = prosty zbiór simple set
67. simple piece = prosty kawałek simple piece
68. simple interface = prosty interfejs simple interface
69. simple building = prosty budynek simple building
70. simple gesture = prosty gest simple gesture
71. simple mean = prosty oznaczać simple mean
72. simple equation = równanie proste simple equation
73. simple instruction = prosta instrukcja simple instruction
74. simple measure = prosty wskaźnik simple measure
76. simple trick = prosty podstęp simple trick
77. simple principle = prosta zasada simple principle
78. simple house = prosty dom simple house
79. simple program = prosty program simple program
80. simple type = typ prosty simple type
81. simple action = proste działanie simple action
82. simple folk = prości ludzie simple folk
83. simple room = prosty pokój simple room
84. simple command = proste polecenie simple command
85. simple exercise = proste ćwiczenie simple exercise
86. simple object = prosty przedmiot simple object
87. simple phrase = prosty zwrot simple phrase
88. simple job = prosta praca simple job
89. simple request = prosta prośba simple request
90. simple manner = prosty sposób simple manner
91. simple strategy = prosta strategia simple strategy
92. simple logic = prosta logika simple logic
93. simple calculation = proste kalkulacja simple calculation
95. simple affair = proste wydarzenie simple affair
96. simple definition = prosta definicja simple definition
97. simple observation = prosta obserwacja simple observation
98. simple girl = prosta dziewczyna simple girl
99. simple level = prosty poziom simple level
100. simple experiment = prosty eksperyment simple experiment
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 124
czasownik + simple
Kolokacji: 7
sound simple • make simple • look simple • keep simple • seem simple • ...
przysłówek + simple
Kolokacji: 49
relatively simple • fairly simple • deceptively simple • pretty simple • most simple • far simpler • seemingly simple • extremely simple • ...
simple + przyimek
Kolokacji: 10
simple for • simple to • simple in • simple with • simple of • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.