"shot" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shot rzeczownik

rzeczownik + shot
Kolokacji: 116
jump shot • tee shot • mug shot • flu shot • pistol shot • CHIP SHOT • rifle shot • head shot • artist shot • warning shot • opening shot • ...
shot + rzeczownik
Kolokacji: 18
shot clock • shot glass • shot putter • shot selection • shot blocker • ...
shot + czasownik
Kolokacji: 92
shot fires • shot misses • shot hits • shot puts • shot comes • shot goes • shot kills • shot shows • shot strikes • shot rings out • ...
czasownik + shot
Kolokacji: 83
find shot • make shots • block several shots • stop several shots • face several shots • put several shots • score on one's shot • ...
przymiotnik + shot
Kolokacji: 210
long shot • single shot • best shot • big shot • foul shot • final shot • cheap shot • clear shot • quick shot • bad shot • fatal shot • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 47
1. long shot = ryzyko, ryzykowna próba long shot
2. good shot = dobry strzelec good shot
3. single shot = pojedynczy strzał single shot
  • No time to risk even a single shot, not now.
  • By a single shot he could change the course of history.
  • He was the only one who heard its single shot.
  • All the others were down, killed with a single shot in the head for each of them.
  • The entire family is never seen together in a single shot.
  • He killed each of them with a single shot through the head.
  • "Why would someone go to the trouble of building a single shot 20mm?"
  • It had probably been a single shot through the heart.
  • Once a year our camera made one single shot, always at the same time.
  • They said he was killed with a single shot to the head.
4. best shot = najlepszy strzał best shot
5. big shot = gruba ryba, szycha big shot
6. foul shot = rzut wolny (w koszykówce) foul shot
7. final shot = ostatni strzał final shot
8. cheap shot = cios poniżej pasa cheap shot
9. clear shot = czysty strzał clear shot
10. quick shot = szybki strzał quick shot
11. bad shot = zły strzelec bad shot
12. better shot = lepszy strzał better shot
13. fatal shot = śmiertelny strzał fatal shot
14. open shot = otwarty strzał open shot
15. cool artist shot = chłodny strzał artysty cool artist shot
16. great shot = świetny strzał great shot
17. two-run shot = dwa-bieg strzelił two-run shot
18. easy shot = łatwy strzał easy shot
19. low shot = podły strzał low shot
20. straight shot = prosty strzał straight shot
21. outside shot = poza strzałem outside shot
22. wild shot = szaleńczy strzał wild shot
23. only shot = tylko strzelić only shot
24. lucky shot = szczęśliwy strzał lucky shot
25. game-winning shot = gra-wygrać/wygrywać strzał game-winning shot
26. hard shot = ciężki strzał hard shot
27. real shot = prawdziwy strzał real shot
28. clean shot = dobry strzał clean shot
29. fair shot = szansa, możliwość, sposobność fair shot
30. powerful shot = potężny strzał powerful shot
31. three-run shot = trzy-bieg strzelił three-run shot
32. wide shot = szeroko zakrojony strzał wide shot
33. perfect shot = świetne zdjęcie, udane ujęcie, wspaniały kadr perfect shot
34. double shot = podwójny strzał double shot
35. consecutive shot = kolejny strzał consecutive shot
36. three-point shot = trzypunktowy strzał three-point shot
37. long-range shot = dalekiego zasięgu strzał long-range shot
38. excellent shot = doskonały strzał excellent shot
39. interior shot = scena we wnętrzach, ujęcie we wnętrzach interior shot
40. short shot = niewystarczające wypełnienie formy (w odlewnictwie) short shot
41. accurate shot = strzał celny, strzał trafny accurate shot
42. nice shot = miły strzał nice shot
43. poor shot = kiepski strzał poor shot
44. solid shot = kula armatnia solid shot
45. spectacular shot = wielkie widowisko strzeliło spectacular shot
46. tough shot = nieustępliwy strzał tough shot
47. hot shot = szczególnie uzdolniona i efektywnie pracująca osoba hot shot
przyimek + shot
Kolokacji: 18
of shots • between shots • about several shots • including shots • for a shot • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.