KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"shopping" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shopping rzeczownik

rzeczownik + shopping
Kolokacji: 20
grocery shopping • Christmas shopping • holiday shopping • home shopping • comparison shopping • ...
shopping + rzeczownik
Kolokacji: 70
shopping center • shopping mall • shopping area • shopping bag • shopping district • shopping cart • shopping street • shopping list • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
3. shopping area = dzielnica handlowa shopping area
4. shopping bag = torba, siatka na zakupy shopping bag
5. shopping district = dzielnica handlowa shopping district
7. shopping street = ulica handlowa shopping street
8. shopping list = lista zakupów shopping list
9. shopping complex = kompleks handlowy shopping complex
10. shopping spree = szał zakupów shopping spree
11. shopping trip = wybranie się na zakupy shopping trip
12. shopping arcade = pasaż handlowy, centrum handlowe, dzielnica sklepów zamknięta dla ruchu kołowego shopping arcade
13. shopping experience = zakupy doświadczenie shopping experience
15. holiday shopping season = zakupy turystyczne pora roku holiday shopping season
  • However, with the holiday shopping season now all but over, there are few sales left to lose.
  • But everywhere Americans went this holiday shopping season they spent big.
  • Want to get an early start on the holiday shopping season?
  • The store opened during the holiday shopping season in 2011.
  • The results increased worries over the coming holiday shopping season.
  • And, a significant number of the cameras are sold during the holiday shopping season.
  • Plans call for spending $5 million on the campaign through the holiday shopping season.
  • The site laid off 24 people, or about 10 percent of its work force, in February, after the holiday shopping season.
  • Other companies also saw increased demand last month during the holiday shopping season.
  • What's longer than the holiday shopping season, and even more relentless?
16. shopping strip = pasaż handlowy, centrum handlowe, dzielnica sklepów zamknięta dla ruchu kołowego shopping strip
17. shopping plaza = centrum handlowe shopping plaza
18. Home Shopping Network = Zakupy domowe Sieć Home Shopping Network
19. shopping day = dzień na zakupy shopping day
20. shopping precinct = pasaż handlowy, centrum handlowe, dzielnica sklepów zamknięta dla ruchu kołowego shopping precinct
21. shopping expedition = wybranie się na zakupy shopping expedition
22. shopping facility = zakupy obiekt shopping facility
23. shopping basket = koszyk na zakupy shopping basket
24. shopping habit = zakupy zwyczaj shopping habit
25. shopping service = zakupy usługa shopping service
26. shopping site = zakupy miejsce shopping site
czasownik + shopping
Kolokacji: 8
offer shopping • finish one's shopping • enjoy shopping • hate shopping • provide shopping • ...
przymiotnik + shopping
Kolokacji: 34
one-stop shopping • online shopping • little shopping • retail shopping • last-minute shopping • ...
przyimek + shopping
Kolokacji: 9
for shopping • of shopping • to shopping • with shopping • in shopping • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.