Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"shooting" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shooting rzeczownik

rzeczownik + shooting
Kolokacji: 34
school shooting • percent shooting • police shooting • target shooting • location shooting • ...
shooting + rzeczownik
Kolokacji: 53
shooting guard • shooting death • shooting star • shooting gallery • shooting incident • shooting schedule • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
1. shooting death = zastrzelenie shooting death
2. shooting guard = rzucający obrońca (w koszykówce) shooting guard
3. shooting star = spadająca gwiazda shooting star
  • He would not like having his town used as a shooting gallery.
  • We have young men and women in a shooting gallery right now.
  • But at night that window would make a fine shooting gallery.
  • It had seen a lot of action as a shooting gallery.
  • He'd love to take that down to a shooting gallery and fire away.
  • The testing usually took place in a shooting gallery on 166th Street.
  • "You have thousands of women and kids in a shooting gallery," he said.
  • But that was long ago, and the area hadn't been a shooting gallery for ages.
  • Many other neighborhoods took on the feel of a shooting gallery, too.
  • Fox Island had turned into their own private shooting gallery.
5. shooting incident = wymiana strzałów shooting incident
6. shooting schedule = plan zdjęć, harmonogram pracy, harmonogram kręcenia zdjęć shooting schedule
8. shooting location = lokalizacja zabójstwa shooting location
9. shooting rampage = zniszczenie zabójstwa shooting rampage
10. shooting range = strzelnica shooting range
11. shooting touch = dotknięcie zabójstwa shooting touch
12. shooting team = zabójstwo zespół shooting team
13. shooting victim = ofiara zabójstwa shooting victim
shooting + czasownik
Kolokacji: 32
shooting occurs • shooting begins • shooting starts • shooting takes • shooting stops • ...
czasownik + shooting
Kolokacji: 17
start shooting • hold to several percent shooting • score on shooting • keep shooting • stop shooting • ...
przymiotnik + shooting
Kolokacji: 56
fatal shooting • outside shooting • accidental shooting • poor shooting • recent shooting • ...
przyimek + shooting
Kolokacji: 15
on shooting • before the shooting • after the shooting • during the shooting • about the shooting • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.