"sheet" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sheet rzeczownik

rzeczownik + sheet
Kolokacji: 94
balance sheet • ice sheet • fact sheet • bed sheet • style sheet • offer sheet • steel sheet • sheet of paper • information sheet • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 25
1. balance sheet = zestawienie bilansowe, bilans, arkusz bilansowy balance sheet
2. ice sheet = pokrywa lodowa, wieczna zmarzlina ice sheet
4. bed sheet = prześcieradło bed sheet
5. style sheet = arkusz stylów style sheet
6. offer sheet = kartka oferty offer sheet
7. steel sheet = arkusz blachy stalowej steel sheet
13. sheet of water = tafla wody sheet of water
14. cookie sheet = blacha do pieczenia cookie sheet
15. rap sheet = kartoteka przestępcy rap sheet
16. score sheet = kartka wyniku score sheet
17. silk sheet = kartka jedwabna silk sheet
18. linen sheet = prześcieradło z lnianego płótna linen sheet
19. data sheet = arkusz danych,specyfikacja data sheet
20. cotton sheet = prześcieradło bawełniane cotton sheet
22. aluminum sheet = blacha aluminiowa aluminum sheet
23. sheet of flame = ściana płomienia sheet of flame
24. charge sheet = lista podejrzanych (o popełnienie określonej zbrodni) charge sheet
25. iron sheet = cienka blacha stalowa iron sheet
sheet + rzeczownik
Kolokacji: 18
sheet music • sheet metal • sheet steel • sheet lightning • sheet pan • ...
sheet + czasownik
Kolokacji: 29
sheet covers • sheet contains • sheet falls • sheet hangs • sheet says • ...
czasownik + sheet
Kolokacji: 30
enable style sheets • view with style sheets • use sheets • pull the sheet • take a sheet • ...
przymiotnik + sheet
Kolokacji: 125
clean sheet • white sheet • thin sheet • single sheet • large sheet • blank sheet • top sheet • flat sheet • great sheet • small sheet • ...
przyimek + sheet
Kolokacji: 19
into sheets • of sheets • with style sheets • in sheets • under the sheet • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.