Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"shake" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shake czasownik

shake + rzeczownik
Kolokacji: 44
shake hands • shake one's head • shake one's fist • shake one's finger • shake one's shoulder • shake one's confidence • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
1. shake hands = podać sobie dłonie, uścisnąć sobie dłonie (na powitanie, zgodę) shake hands
  • He shook his hand for the first time since I'd known him.
  • You could tell many things about a man from the way he shook your hand.
  • I shook his hand but didn't get out of the car.
  • He shook my hand, and I saw him to the door.
  • Instead she shook the young man's hand and sat down.
  • He shook my hand and told me to be a good boy.
  • I shook his hand and looked down at him for a moment.
  • He shook the President's hand as if they had not been together all morning.
  • The Director shook their hands and they left his office.
  • The Director shook their hands as he led them from the room.
2. shake one's head = kręcić głową (np. na znak sprzeciwu) shake one's head
7. shake one's body = potrząsać czyjś ciało shake one's body
8. shake one's hair = potrząsać czyjś włosy shake one's hair
9. shake one's arm = potrząsać czyjś ramię shake one's arm
10. shake the bottle = wstrząśnij butelkę shake the bottle
11. shake up things = wytrzęś rzeczy shake up things
12. shake off one's hand = pozbywać się czyjś ręka shake off one's hand
13. shake tremors = otrząśnij się z drżeń shake tremors
14. shake one's faith = odstraszyć kogoś shake one's faith
15. shake the feeling = zachwiej uczuciem shake the feeling
czasownik + shake
Kolokacji: 20
stop shaking • start shaking • begin shaking • try to shake • begin to shake • start to shake • seem to shake • want to shake • ...
shake + przyimek
Kolokacji: 37
shake off • shake up • shake out • shake down • shake by • ...
shake + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 74
badly shaken • shake violently • slowly shake • visibly shaken • shake slightly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.