"sex" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sex rzeczownik

rzeczownik + sex
Kolokacji: 5
phone sex • group sex • word sex • teen sex • trading sex
sex + rzeczownik
Kolokacji: 114
sex life • sex offender • sex ratio • sex scene • sex education • sex appeal • Sex Pistol • sex scandal • sex discrimination • sex crime • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 40
1. sex life = życie płciowe, życie seksualne sex life
2. sex offender = przestępca seksualny sex offender
3. sex ratio = stosunek płciowy sex ratio
4. sex scene = scena erotyczna (np. w filmie) sex scene
5. sex education = edukacja seksualna, wychowanie seksualne sex education
7. Sex Pistol = Pistolet płciowy Sex Pistol
8. sex scandal = skandal seksualny, skandal obyczajowy sex scandal
9. sex discrimination = dyskryminacja ze względu na płeć sex discrimination
10. sex crime = przestępstwo na tle seksualnym sex crime
11. sex partner = partner seksualny sex partner
  • Do not have more than one sex partner at a time.
  • Both sex partners need to be treated at the same time.
  • Have you had more than one sex partner at a time?
  • Only 18 men said a woman was their main sex partner.
  • Ask a potential sex partner about his or her sexual history.
  • Don't have more than one sex partner at a time.
  • At that time, he'd been the only sex partner I'd ever had.
  • In fact love was something you shared with everyone, not just your sex partners.
  • But in the end, they decided to just be sex partners, and nothing more.
  • Can you imagine knowing everything your sex partner is thinking?
12. sex symbol = symbol seksu sex symbol
13. sex worker = osoba zajmująca się świadczeniem usług seksualnych (np. prostytutka) sex worker
14. sex drive = popęd seksualny, popęd płciowy sex drive
15. sex toy = zabawka seksualna sex toy
16. sex act = akt płciowy (stosunek płciowy) sex act
17. sex hormone = hormony płciowe sex hormone
18. sex shop = seks szop (sklep z artykułami erotycznymi) sex shop
20. sex slave = niewolnik seksualny sex slave
21. sex object = obiekt seksualny, przedmiot pożądania sex object
22. sex organ = organ seksualny, narząd płciowy sex organ
23. sex industry = przemysł porno sex industry
24. sex trade = handel seksualny sex trade
26. sex change = korekta płci sex change
27. sex marriage = małżeństwo płciowe sex marriage
28. sex abuse = wykorzystywanie seksualne sex abuse
29. sex trafficking = handel ludźmi w celu wykorzystywania seksualnego sex trafficking
30. sex comedy = komedia erotyczna sex comedy
31. sex addict = nałogowiec płciowy sex addict
32. sex role = rola seksualna sex role
33. sex tape = sekstaśma, seks taśma sex tape
34. sex club = klub płciowy sex club
35. sex addiction = uzależnienie seksualne, seksoholizm sex addiction
36. sex chromosome = chromosom płciowy (jeden z chromosomów determinujących płeć, zwykle XX lub XY) sex chromosome
37. sex work = praca seksualna sex work
38. sex offense = przestępstwo na tle seksualnym sex offense
39. sex practice = praktyka seksualna sex practice
40. sex tourism = turystyka seksualna, turystyka erotyczna (podróżowanie do innych krajów w celu uprawiania seksu) sex tourism
sex + czasownik
Kolokacji: 18
sex acts • sex sells • Sex boosts • sex means • sex makes • ...
czasownik + sex
Kolokacji: 59
perform sex • use sex • talk about sex • engage in sex • enjoy sex • include sex • want sex • ...
przymiotnik + sex
Kolokacji: 84
opposite sex • oral sex • safe sex • unprotected sex • anal sex • casual sex • consensual sex • premarital sex • good sex • gay sex • ...
przyimek + sex
Kolokacji: 27
about sex • during sex • for sex • of sex • with sex • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.