KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"set" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

set rzeczownik

rzeczownik + set
Kolokacji: 155
television set • box set • data set • TV set • sun set • skill set • movie set • stage set • feature set • film set • set of one's jaw • ...
set + rzeczownik
Kolokacji: 37
set piece • set amount • set list • set theory • set designer • set design • set period • set point • ...
set + czasownik
Kolokacji: 77
set contains • set consists • set features • set includes • set comes • set begins • set goes • set forms • set makes • ...
czasownik + set
Kolokacji: 94
design sets • set is released • lose in several sets • compete in a set • win in sets • develop a set • contain a set • create a set • ...
przymiotnik + set
Kolokacji: 318
new set • different set • complete set • full set • boxed set • straight set • particular set • entire set • separate set • specific set • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 67
1. new set = nowy zbiór new set
4. full set = komplet, pełny zestaw full set
5. boxed set = box set (zestaw płyt) boxed set
6. straight set = prosto zbiór straight set
7. whole set = cały zbiór whole set
8. entire set = cały zestaw entire set
9. particular set = szczególny zbiór particular set
10. separate set = oddzielny zbiór separate set
11. specific set = określony zbiór specific set
12. limited set = ograniczony zbiór limited set
13. finite set = zbiór skończony finite set
14. unique set = zbiór jedyny w swoim rodzaju unique set
15. final set = ostatni zbiór final set
16. single set = jeden zbiór single set
17. large set = duży zbiór large set
18. live set = na żywo umieścić live set
19. small set = mały zbiór small set
20. common set = wspólny zbiór common set
21. standard set = standard umieścił standard set
22. original set = oryginalny zbiór original set
23. old set = stary zbiór old set
24. similar set = podobny zbiór similar set
25. certain set = pewny zbiór certain set
26. special set = specjalny zbiór special set
27. acoustic set = akustyczny zbiór acoustic set
28. extra set = dodatkowy zbiór extra set
29. comprehensive set = wyczerpujący zbiór comprehensive set
30. diverse set = odmienny zbiór diverse set
31. elaborate set = skomplikowany zbiór elaborate set
32. two-disc set = dwupłytowy zbiór two-disc set
33. simple set = prosty zbiór simple set
34. short set = krótki zbiór short set
35. broad set = szeroki zbiór broad set
36. novel set = powieść umieściła novel set
37. basic set = podstawowy zbiór basic set
38. open set = zbiór otwarty open set
39. infinite set = nieskończony zbiór infinite set
40. double set = podwójny zbiór double set
41. young set = młody zbiór young set
42. good set = dobry zbiór good set
43. fresh set = świeży zbiór fresh set
44. empty set = zbiór pusty empty set
45. two-CD set = dwa-CD umieścił two-CD set
46. current set = obecny zbiór current set
47. distinct set = wyraźny zbiór distinct set
48. additional set = dodatkowy zbiór additional set
49. early set = wczesny zbiór early set
50. complex set = złożony zbiór complex set
51. extensive set = rozległy zbiór extensive set
52. main set = główny zbiór main set
53. spare set = dodatkowy zbiór spare set
54. wide set = szeroki zbiór wide set
55. complicated set = skomplikowany zbiór complicated set
56. late set = późny zbiór late set
57. long set = długi zbiór long set
58. rich set = bogaty zbiór rich set
59. initial set = pierwsza litera umieściła initial set
60. narrow set = wąski zbiór narrow set
61. fine set = świetny zbiór fine set
62. independent set = zbiór niezależny independent set
63. closed set = zbiór domknięty closed set
64. consistent set = zgodny zbiór consistent set
65. strict set = surowy zbiór strict set
66. big set = duży zbiór big set
67. clear set = czysty zbiór clear set
przyimek + set
Kolokacji: 27
between sets • during one's set • in front of the television set • through a set • on the set • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.