Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"service" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

service rzeczownik

rzeczownik + service
Kolokacji: 643
bus service • community service • passenger service • memorial service • health service • intelligence service • emergency service • ...
service + rzeczownik
Kolokacji: 329
service provider • service member • service industry • service sector • service station • service agency • service organization • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
  • Other jobs are to be found in small business and the service sector.
  • All but 200 of the new jobs were in the service sector.
  • The service sector is an important part of the economy.
  • The service sector is also a large part of the local economy.
  • Other jobs are found in local business and the services sector.
  • At the end of the 20th Century most jobs were in the services sector.
  • The financial services sector of the economy also needs support.
  • After 1970, the services sector was the most important part of the local economy.
  • Today, the majority of jobs are in the service sector.
  • A 2004 study shows that 81.4 percent of women work in the service sector.
5. service station = stacja benzynowa, stacja paliw service station
8. service announcement = ogłoszenie służbowe service announcement
11. service academy = akademia służbowa service academy
13. service worker = pracownik służby service worker
17. service area = stacja benzynowa przy autostradzie service area
21. service unit = jednostka służbowa service unit
23. service record = opis przebiegu pracy zawodowej service record
24. service job = praca służbowa service job
25. service road = droga dojazdowa (równoległa do drogi głównej) service road
29. service life = resurs (ustalony okres pracy sprzętu) service life
35. Service Employees International Union = Pracownicy służbowi Międzynarodowa Unia Service Employees International Union
37. Financial Services Authority = FSA (brytyjski system nadzoru finansowego) Financial Services Authority
40. service cut = służba obniżyła service cut
41. service fee = opłata za obsługę, koszt obsługi (np. w restauracji) service fee
42. service project = projekt służbowy service project
43. service revolver = rewolwer służbowy service revolver
45. service staff = personel obsługi, pracownicy serwisu service staff
46. Secret Service agent = Agent służb odpowiedzialnych za ochronę prezydenta Secret Service agent
47. Distinguished Service Cross = Dystyngowany Krzyż służbowy Distinguished Service Cross
48. Distinguished Service Medal = Dystyngowany Medal służbowy Distinguished Service Medal
49. customer service representative = pracownik działu obsługi klienta, przedstawiciel obsługi klienta customer service representative
51. service career = kariera służbowa service career
52. service agreement = umowa o świadczenie usług, umowa serwisowa service agreement
53. Foreign Service officer = Urzędnik służby dyplomatycznej Foreign Service officer
54. service economy = gospodarka służbowa service economy
55. Public Service Commission = Administracja państwowa Komisja Public Service Commission
57. service medal = medal służbowy service medal
58. service man = człowiek służbowy service man
59. service level = poziom usług service level
61. Distinguished Service Order = Dystyngowany Rozkaz służbowy Distinguished Service Order
62. Distinguished Service Award = Dystyngowana Nagroda służbowa Distinguished Service Award
63. service manager = kierownik działu obsługi klientów, kierownik działu serwisu service manager
65. service entrance = wejście dla personelu service entrance
66. service quality = jakość usług service quality
67. Meritorious Service Medal = Chwalebny Medal służbowy Meritorious Service Medal
69. service game = gem serwisowy service game
70. service elevator = winda towarowa service elevator
71. service branch = odgałęzienie służbowe service branch
72. service attack = atak służbowy service attack
74. service club = organizacja lokalna service club
76. service line = linia serwisowa service line
77. service activity = działalność usługowa service activity
78. service user = użytkownik służbowy service user
79. service time = czas służbowy service time
81. Naval General Service Medal = Morski Ogólny Medal służbowy Naval General Service Medal
82. service chief = szef służbowy service chief
83. service requirement = wymóg służbowy service requirement
84. Service Squadron = Eskadra służbowa Service Squadron
85. service plan = plan służbowy service plan
86. service obligation = obowiązek służbowy service obligation
88. service people = ludzie służbowi service people
91. service building = budynek służbowy service building
92. service pistol = pistolet służbowy service pistol
93. Service Force = Siła służbowa Service Force
95. service number = numer identyfikacyjny (w wojsku) service number
96. service work = praca służbowa service work
97. service examination = zbadanie służbowe service examination
98. service facility = obiekt usługowy service facility
100. service panel = panel służbowy service panel
service + czasownik
Kolokacji: 198
service offers • service includes • service operates • service allows • service begins • service calls • service connects • ...
czasownik + service
Kolokacji: 361
provide services • attend services • deliver services • service rendered • receive services • obtain services • support services • ...
przymiotnik + service
Kolokacji: 611
public service • military service • social service • financial service • medical service • civil service • online service • basic service • ...
przyimek + service
Kolokacji: 40
into service • of services • for services • including services • between services • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.