"service" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

service rzeczownik

rzeczownik + service
Kolokacji: 643
bus service • community service • passenger service • memorial service • health service • intelligence service • emergency service • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. bus service = komunikacja autobusowa bus service
2. community service = praca na rzecz społeczności lokalnej, prace społeczne community service
11. telephone service = usługi telefoniczne telephone service
14. Wildlife Service = Fauna i flora Usługa Wildlife Service
  • Lawyers for the wildlife service said they could not do that.
  • Last year, 41 were killed by the wildlife service in Wyoming.
  • A spokesman for the wildlife service said it had never received such a proposal.
  • David Olsen, an assistant director of the wildlife service, said a review was under way to see whether the management system should be changed.
  • The wildlife service said one to three acres of marsh disappear each year.
  • The wildlife service has been caught in the middle, along with 250 species awaiting consideration for protection.
  • The wildlife service will be soliciting public comments on the release before making a final decision.
  • A good deal of money should become available now that the Wildlife Service controls its own budget.
  • Parks and Wildlife Service, includes only the base set above.
  • Though 15 camp scouts have been trained by the wildlife service, they remain idle, he said.
22. Sunday service = nabożeństwo niedzielne Sunday service
23. lip service = gołosłowne poparcie, nieszczere poparcie, obietnice bez pokrycia lip service
26. food service = branża cateringowa food service
28. worship service = uwielbienie usługa worship service
29. shuttle service = transport wahadłowy shuttle service
32. banking service = usługa bankowa banking service
36. prayer service = spotkanie modlitewne prayer service
37. debt service = kwota przeznaczona na obsługę długu debt service
38. transport service = obsługa transportowa, usługi przewozowe transport service
39. wire service = agencja prasowa, serwis prasowy wire service
42. commuter service = dojeżdżający usługa commuter service
43. airline service = usługa linii lotniczych airline service
45. care service = służba opieki care service
47. taxi service = usługi taksówkowe taxi service
50. youth service = służba młodzieżowa youth service
53. charter service = obsługa czarterowa charter service
55. management service = usługa dotycząca zarządzania management service
56. web service = usługa internetowa web service
57. freight service = przewóz towarów, służba frachtowa freight service
62. train service = komunikacja kolejowa, połączenie kolejowe train service
64. quality service = usługa wysokiej jakości quality service
67. data service = obsługa danych data service
68. air service = komunikacja lotnicza air service
75. media service = usługa medialna media service
77. city service = usługa miasta city service
79. music service = służba muzyczna music service
80. car service = przegląd pojazdu, diagnostyka pojazdu, przegląd samochodu car service
84. state service = służba państwowa state service
85. World Service = światowy serwis BBC World Service
86. hospital service = szpitalnictwo hospital service
87. Prison Service = Służba więzienna Prison Service
89. Medicare Medicaid Service = Medicare Pomoc Lekarska Usługa Medicare Medicaid Service
90. war service = usługa wojenna war service
93. water service = usługa na wodę water service
94. video service = serwis na wideo video service
95. Naturalization Service = Naturalizacja Usługa Naturalization Service
96. morning service = nabożeństwo poranne morning service
97. evening service = nabożeństwo wieczorne evening service
100. boat service = usługa łodzią boat service
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 114
service + rzeczownik
Kolokacji: 329
service provider • service member • service industry • service sector • service station • service agency • service organization • ...
service + czasownik
Kolokacji: 198
service offers • service includes • service operates • service allows • service begins • service calls • service connects • ...
czasownik + service
Kolokacji: 361
provide services • attend services • deliver services • service rendered • receive services • obtain services • support services • ...
przymiotnik + service
Kolokacji: 611
public service • military service • social service • financial service • medical service • civil service • online service • basic service • ...
przyimek + service
Kolokacji: 40
into service • of services • for services • including services • between services • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.