"sequence" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sequence rzeczownik

rzeczownik + sequence
Kolokacji: 82
opening sequence • DNA sequence • action sequence • title sequence • dream sequence • genome sequence • protein sequence • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
1. opening sequence = ciąg otwarcia opening sequence
2. DNA sequence = sekwencja DNA DNA sequence
3. action sequence = ciąg działania action sequence
5. dream sequence = sekwencja snów dream sequence
6. genome sequence = ciąg genomu genome sequence
8. amino acid sequence = sekwencja aminokwasowa amino acid sequence
9. dance sequence = ciąg taneczny dance sequence
10. gene sequence = ciąg genu gene sequence
11. nucleotide sequence = ciąg nukleotydu nucleotide sequence
12. sequence of events = seria wydarzeń, pasmo wydarzeń sequence of events
13. flashback sequence = ciąg retrospekcji flashback sequence
15. fantasy sequence = ciąg fantazji fantasy sequence
16. film sequence = sekwencja filmowa film sequence
18. acid sequence = ciąg kwasu acid sequence
19. battle sequence = ciąg bitwy battle sequence
20. fight sequence = ciąg walki fight sequence
21. video sequence = seria na wideo video sequence
22. chord sequence = ciąg akordu chord sequence
sequence + rzeczownik
Kolokacji: 26
sequence star • sequence similarity • sequence analysis • sequence data • sequence alignment • ...
sequence + czasownik
Kolokacji: 42
sequence shows • sequence featuring • sequence begins • sequence contains • sequence ends • ...
czasownik + sequence
Kolokacji: 25
contain sequences • sequence is used • sequence is filmed • sequence is called • appear in the opening sequence • ...
przymiotnik + sequence
Kolokacji: 153
long sequence • short sequence • specific sequence • final sequence • main sequence • entire sequence • animated sequence • ...
przyimek + sequence
Kolokacji: 12
in sequence • for sequences • through a sequence • into a sequence • between sequences • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.