BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"secretary" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

secretary rzeczownik

rzeczownik + secretary
Kolokacji: 107
press secretary • Deputy Secretary • executive secretary • Cabinet Secretary • U.S. Secretary • party secretary • Home Secretary • ...
secretary + rzeczownik
Kolokacji: 40
Secretary Powell • Secretary Baker • Defense Secretary Dick Cheney • Secretary Clinton • Secretary Rumsfeld • ...
secretary + czasownik
Kolokacji: 101
Secretary announces • secretary tells • secretary says • Secretary makes • Secretary calls • Secretary meets • Secretary takes • ...
czasownik + secretary
Kolokacji: 45
appoint Secretary • elect secretary • name Secretary • include Secretary • tell one's secretary • make secretary • serve as secretary • ...
przymiotnik + secretary
Kolokacji: 55
general secretary • foreign secretary • legal secretary • assistant secretary • personal secretary • private secretary • current Secretary • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
2. foreign secretary = minister spraw zagranicznych foreign secretary
  • Brown says he was not foreign secretary at the time.
  • The foreign secretary had already met with the American ambassador.
  • From 1835 to 1837 he was the society's corresponding foreign secretary.
  • After that he served as the foreign secretary till 2001.
  • During the caretaker government of 2001 he became the chief foreign secretary.
  • Some of the key issues were discussed by the foreign secretary and his counterparts.
  • A career diplomat (1947-1980), he was foreign secretary from 1976 to 1979.
  • Among the issues the British foreign secretary will address is the rights of ethnic minorities.
  • In 1995, he became a foreign political secretary for Fidesz.
  • I was wondering if you'd have time to come across and talk to the foreign secretary.
3. legal secretary = sekretarz prawny, prawnik spółki legal secretary
4. assistant secretary = zastępca sekretarza generalnego assistant secretary
5. personal secretary = osobisty sekretarz personal secretary
11. British secretary = Brytyjski sekretarz British secretary
12. honorary secretary = sekretarz honorowy honorary secretary
13. national secretary = krajowy sekretarz national secretary
14. corporate secretary = dotyczący spółki sekretarz corporate secretary
15. social secretary = osobisty sekretarz, osobista sekretarka social secretary
16. American secretary = Amerykański sekretarz American secretary
17. young secretary = młody sekretarz young secretary
przyimek + secretary
Kolokacji: 15
under Secretary • including Secretary • by Secretary • with Secretary • for Secretary • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.