GORĄCA OFERTA -40%Zgarnij kurs angielskiego w niższej cenie!SPRAWDŹ >>Zamknij

"seat" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

seat rzeczownik

rzeczownik + seat
Kolokacji: 145
county seat • Senate seat • car seat • passenger seat • council seat • leather seat • Assembly seat • window seat • toilet seat • ...
seat + rzeczownik
Kolokacji: 48
seat belt • seat cushion • seat auditorium • seat theater • seat passenger • ...
seat + czasownik
Kolokacji: 43
seat goes • seat leaves • seat facing • seat lies • seat costs • ...
czasownik + seat
Kolokacji: 200
seat vacated • seat created • lose one's seat • gain several seats • retain one's seat • resign one's seat • rise from one's seat • ...
przymiotnik + seat
Kolokacji: 186
front seat • rear seat • empty seat • parliamentary seat • Congressional seat • open seat • vacant seat • legislative seat • hot seat • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 47
1. front seat = przednie siedzenie front seat
  • I was in the front seat, thinking the whole time.
  • On the floor of the front seat was his wife.
  • She looks over to a small boy in the front seat next to her.
  • I was looking at the guy in the right front seat.
  • He got out with the other two in the front seat.
  • He could see through the side window of the front seat.
  • We got into her car and put the people in between us on the front seat.
  • I can just see her head over the front seat.
  • One more move and she would have been on the front seat next to him.
  • As always when possible, I went on top and sat in the front seat.
2. rear seat = tylne miejsce rear seat
6. open seat = wolne miejsce, posada, stołek, stanowisko open seat
7. vacant seat = wolne miejsce vacant seat
9. hot seat = krzesło elektryczne hot seat
10. permanent seat = stałe miejsce permanent seat
11. comfortable seat = wygodne miejsce comfortable seat
12. best seat = najlepsze miejsce best seat
14. available seat = wolne miejsce available seat
15. municipal seat = miejskie miejsce municipal seat
16. single seat = jedno miejsce single seat
17. additional seat = dodatkowe miejsce additional seat
18. administrative seat = administracyjne miejsce administrative seat
19. new seat = nowe miejsce new seat
20. old seat = stare miejsce old seat
21. marginal seat = mandat zdobyty minimalną większością głosów marginal seat
22. wooden seat = drewniane miejsce wooden seat
23. cheap seat = tanie miejsce cheap seat
24. front-row seat = siedzenie w pierwszym rzędzie front-row seat
25. reserved seat = miejsce zarezerwowane reserved seat
26. good seat = dobre miejsce good seat
27. high seat = wysokie miejsce high seat
28. extra seat = dodatkowe miejsce extra seat
29. heated seat = ogrzewane miejsce heated seat
30. federal seat = federalne miejsce federal seat
31. Conservative seat = Konserwatywne miejsce Conservative seat
32. padded seat = wyściełane miejsce padded seat
34. at-large seat = przy-duży miejsce at-large seat
35. only seat = jedyne miejsce only seat
36. first-class seat = pierwszej kategorii miejsce first-class seat
37. low seat = nisko położone miejsce low seat
38. middle seat = środkowe miejsce middle seat
39. plush seat = miejsce pluszu plush seat
40. ancestral seat = rodowe miejsce ancestral seat
41. main seat = główne miejsce main seat
42. Liberal seat = Liberalne miejsce Liberal seat
43. left-field seat = wyjść/wychodzić-pole miejsce left-field seat
44. Democratic seat = Demokratyczne miejsce Democratic seat
45. red seat = czerwone miejsce red seat
46. wide seat = rozległe miejsce wide seat
47. folding seat = rozkładane siedzenie folding seat
przyimek + seat
Kolokacji: 31
of seats • from one's seat • out of one's seat • about several seats • onto the seat • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.