ZAKOCHAJ SIĘ W ANGIELSKIM! Ostatnie dni promocji -40% na kurs eTutor angielski!Sprawdź

"season" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

season rzeczownik

rzeczownik + season
Kolokacji: 218
football season • holiday season • ski season • rookie season • NFL season • Christmas season • NHL season • basketball season • ...
season + rzeczownik
Kolokacji: 72
season finale • season opener • season premiere • season ticket • season series • season record • season game • season episode • ...
season + czasownik
Kolokacji: 132
season ends • season ranks • season progresses • season opens • season begins • season starts • season features • season lasts • ...
czasownik + season
Kolokacji: 350
play for several seasons • score in the season • finish in the season • sign for the season • run for several seasons • appear in the season • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(13) coach, tour, captain
Kolokacji: 6
(14) use, serve, enjoy, assist, help
Kolokacji: 12
(15) join, rejoin
Kolokacji: 5
1. join in the season = przyłącz się do pory roku join in the season
2. join during the season = dołącz podczas pory roku join during the season
3. join after several seasons = dołącz po kilku porach roku join after several seasons
  • Spikes, who joins the Bills after five seasons in Cincinnati, is right.
  • Johnson joined the Yankees after four seasons without a title, when the team needed an ace.
  • Waters, 54, joined Rutgers after five seasons as the head coach at Kent State.
  • Henderson joined the Ravens after 15 seasons as a collegiate assistant.
  • He joined the Rangers in 2008 after 11 seasons with the Ottawa Senators.
  • He left Sunderland, joining Ashington, in 1975 after three seasons.
  • Owens joined the team after 8 seasons with the San Francisco 49ers.
  • He joined Ismaily ahead of the 2010-11 season after 2 seasons with Heartland.
  • Clay joined the Patriots nearly a year ago as a free agent after four seasons with the Lions.
  • He joined Zorya from Karpaty prior to the 2010-11 season after 5 seasons having only minimal playing time.
4. join through the season = dołącz w ciągu pory roku join through the season
5. rejoin for the season = ponownie połącz się przez porę roku rejoin for the season
(16) feature, star, combine
Kolokacji: 5
(21) bat, beat, defeat
Kolokacji: 4
(22) name, nominate, appoint
Kolokacji: 6
(24) earn
Kolokacji: 2
(25) occur, come, operate
Kolokacji: 3
(26) plan, schedule
Kolokacji: 2
(27) title, entitle
Kolokacji: 2
przymiotnik + season
Kolokacji: 265
regular season • previous season • final season • consecutive season • entire season • rainy season • inaugural season • senior season • ...
przyimek + season
Kolokacji: 42
per season • off season • following the season • since the season • until the season • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.