BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"season" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

season rzeczownik

rzeczownik + season
Kolokacji: 218
football season • holiday season • ski season • rookie season • NFL season • Christmas season • NHL season • basketball season • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 71
3. holiday season = sezon wakacyjny, sezon turystyczny holiday season
4. ski season = pora roku narty ski season
5. rookie season = pora roku nowa rookie season
6. NFL season = NFL pora roku NFL season
7. Christmas season = okres świąteczny, okres świąt Bożego Narodzenia Christmas season
9. NHL season = NHL pora roku NHL season
11. baseball season = pora roku baseballu baseball season
12. NBA season = NBA pora roku NBA season
14. fall season = jesienna ramówka fall season
15. sophomore season = pora roku studenta drugiego roku sophomore season
18. monsoon season = pora roku monsunu monsoon season
19. freshman season = pora roku studenta pierwszego roku freshman season
20. tourist season = sezon wakacyjny, sezon turystyczny tourist season
21. election season = pora roku wyborcza election season
24. summer season = letnia ramówka (np. w serialach, programach) summer season
25. debut season = debiutancka pora roku debut season
26. campaign season = pora roku kampanii campaign season
27. exhibition season = pora roku wystawowa exhibition season
34. flu season = pora roku przeciwgrypowa flu season
36. concert season = pora roku koncertowa concert season
37. harvest season = pora roku żniw harvest season
38. Atlantic hurricane season = Atlantyk pora roku huraganu Atlantic hurricane season
39. holiday shopping season = zakupy turystyczne pora roku holiday shopping season
40. opera season = pora roku opery opera season
41. breakout season = pora roku ucieczki breakout season
42. college football season = sezon piłkarski college'u college football season
44. breeding season = okres rozrodczy, pora lęgów breeding season
45. game season = pora roku gry game season
  • The two noted that it was their least favorite debut episode for a Simpsons season.
  • He commented that it "is not the last great 'Simpsons' season ever.
  • The village was featured in the 3rd season of The Simpsons.
  • In the first season of The Simpsons, the entrance appeared to be a saloon door.
  • At this point in time, the characters were very differently to how they would be in the first season of The Simpsons and beyond.
  • The Simpsons 18th season aired from September 10, 2006 to May 20, 2007.
  • In 1989, Roswell was hired for the first season of The Simpsons.
  • During the first two seasons of The Simpsons, Bart was the show's main character.
  • Since the twenty-first season of The Simpsons (2009-2010), he has been credited as an executive producer.
  • In season three of the Simpsons, 'Homer Alone', the same issue is addressed.
47. flight season = pora roku lotu flight season
48. Division season = Pora roku podziału Division season
49. A-League season = Jakiś-liga pora roku A-League season
50. post season = pora roku poczty post season
51. college season = pora roku college'u college season
54. figure skating season = pora roku łyżwiarstwa figurowego figure skating season
55. Cup season = Pora roku filiżanki Cup season
56. Broadway season = Broadway pora roku Broadway season
57. soccer season = pora roku piłkarska soccer season
58. breakthrough season = pora roku przełomu breakthrough season
59. college basketball season = pora roku koszykówki college'u college basketball season
60. season of the franchise = pora roku prawa wyborczego season of the franchise
61. TV season = TV pora roku TV season
62. season of the club = pora roku klubu season of the club
63. conference season = pora roku konferencyjna conference season
64. bowl season = pora roku miski bowl season
66. autumn season = jesienna pora roku autumn season
67. fire season = okres najczęstszych pożarów (lasu) fire season
68. awards season = nagrody pora roku awards season
69. season of play = przegląd gry season of play
70. festival season = pora roku festiwalu festival season
71. field season = pora roku pola field season
season + rzeczownik
Kolokacji: 72
season finale • season opener • season premiere • season ticket • season series • season record • season game • season episode • ...
season + czasownik
Kolokacji: 132
season ends • season ranks • season progresses • season opens • season begins • season starts • season features • season lasts • ...
czasownik + season
Kolokacji: 350
play for several seasons • score in the season • finish in the season • sign for the season • run for several seasons • appear in the season • ...
przymiotnik + season
Kolokacji: 265
regular season • previous season • final season • consecutive season • entire season • rainy season • inaugural season • senior season • ...
przyimek + season
Kolokacji: 42
per season • off season • following the season • since the season • until the season • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.