KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"screen" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

screen rzeczownik

rzeczownik + screen
Kolokacji: 108
computer screen • television screen • video screen • TV screen • radar screen • movie screen • touch screen • silver screen • ...
screen + rzeczownik
Kolokacji: 87
screen door • screen test • screen adaptation • screen debut • screen name • screen appearance • screen credit • screen actor • ...
screen + czasownik
Kolokacji: 73
screen shows • screen displays • screen goes • screen comes • screen flashes • screen flickers • ...
czasownik + screen
Kolokacji: 43
fill the screen • watch the screen • set screens • use a screen • see the screen • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
1. fill the screen = napełniać się ekran fill the screen
2. watch the screen = przyjrzyj się ekran watch the screen
3. set screens = nastawione ekrany set screens
5. see the screen = zobacz ekran see the screen
6. play on screen = zagraj na ekranie play on screen
7. make to the screen = zrób do ekranu make to the screen
8. feature a screen = bądź wyposażonym w ekran feature a screen
przymiotnik + screen
Kolokacji: 115
big screen • small screen • giant screen • blank screen • large screen • huge screen • main screen • black screen • tiny screen • ...
przyimek + screen
Kolokacji: 21
in front of the screen • onto the screen • across the screen • behind a screen • off the screen • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.