"science" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

science rzeczownik

rzeczownik + science
Kolokacji: 93
computer science • Health Science • journal Science • materials science • Earth Science • rocket science • sports science • ...
science + rzeczownik
Kolokacji: 226
science fiction • Science degree • science professor • science teacher • Science Museum • science education • science lab • ...
science + czasownik
Kolokacji: 51
science makes • science says • science provides • science comes • science takes • ...
czasownik + science
Kolokacji: 67
teach science • study science • use science • include science • receive in science • earn in science • graduate in science • call science • ...
przymiotnik + science
Kolokacji: 156
political science • social science • natural science • medical science • physical science • modern science • biological science • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 40
2. social science = nauki społeczne social science
6. modern science = współczesna nauka modern science
10. cognitive science = kognitywistyka, nauki kognitywne, nauki o poznaniu cognitive science
15. human science = ludzka nauka human science
17. military science = wojskowość military science
18. biomedical science = biomedyczna nauka biomedical science
19. hard science = nauka ścisła hard science
20. mathematical science = matematyczna nauka mathematical science
21. pure science = nauki teoretyczne pure science
23. marine science = nauka morska marine science
25. good science = dobra nauka good science
26. economic science = ekonomiczna nauka economic science
31. popular science = popularna nauka popular science
34. real science = rzeczywista nauka real science
35. best science = najlepsza nauka best science
37. inexact science = niedokładna nauka inexact science
39. Islamic science = Islamska nauka Islamic science
40. advanced science = postępowa nauka advanced science
przyimek + science
Kolokacji: 23
between science • of Science • about science • in science • for Science • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.