"scholar" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

scholar rzeczownik

rzeczownik + scholar
Kolokacji: 61
Rhodes Scholar • Fulbright Scholar • research scholar • art scholar • Sanskrit scholar • ...
scholar + rzeczownik
Kolokacji: 3
Scholars Program • scholar athlete • Scholar Award
scholar + czasownik
Kolokacji: 152
scholar believes • scholar argues • scholar suggests • scholar agrees • scholar considers • scholar says • scholar uses • scholar writes • ...
czasownik + scholar
Kolokacji: 33
lead scholars • include scholars • attract scholars • invite scholars • scholar known • ...
przymiotnik + scholar
Kolokacji: 198
legal scholar • modern scholar • American scholar • Islamic scholar • classical scholar • biblical scholar • Muslim scholar • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 42
2. modern scholar = nowoczesny uczony modern scholar
7. Muslim scholar = Muzułmański uczony Muslim scholar
9. young scholar = młody uczony young scholar
11. literary scholar = literaturoznawca literary scholar
12. great scholar = wielki uczony great scholar
13. Jewish scholar = Żydowski uczony Jewish scholar
14. German scholar = Niemiecki uczony German scholar
17. distinguished scholar = dystyngowany uczony distinguished scholar
19. renowned scholar = znany uczony renowned scholar
20. constitutional scholar = konstytucyjny uczony constitutional scholar
21. eminent scholar = wybitny uczony eminent scholar
22. British scholar = Brytyjski uczony British scholar
23. French scholar = Francuski uczony French scholar
24. famous scholar = sławny uczony famous scholar
27. Greek scholar = Grecki uczony Greek scholar
28. independent scholar = niezależny uczony independent scholar
29. contemporary scholar = współczesny uczony contemporary scholar
30. Talmudic scholar = Talmudyczny uczony Talmudic scholar
31. international scholar = międzynarodowy uczony international scholar
32. resident scholar = uczony mieszkańca resident scholar
33. European scholar = Europejski uczony European scholar
35. Confucian scholar = Konfucjanista uczony Confucian scholar
36. notable scholar = uczony znakomitości notable scholar
37. medieval scholar = średniowieczny uczony medieval scholar
38. foreign scholar = zagraniczny uczony foreign scholar
39. Italian scholar = Włoski uczony Italian scholar
40. Christian scholar = Chrześcijański uczony Christian scholar
41. feminist scholar = feministyczny uczony feminist scholar
przyimek + scholar
Kolokacji: 14
among scholars • by scholars • of scholars • for scholars • to scholars • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.