"sanction" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sanction rzeczownik

rzeczownik + sanction
Kolokacji: 9
trade sanction • UN sanction • U.S. sanction • NCAA sanction • EU sanction • ...
sanction + rzeczownik
Kolokacji: 7
Treasury sanction people • sanctions regime • sanctions committee • sanctions resolution • sanctions policy • ...
sanction + czasownik
Kolokacji: 25
sanction works • sanction includes • sanction remains • sanction fails • sanction hurts • ...
czasownik + sanction
Kolokacji: 62
impose sanctions • lift sanctions • face sanctions • give sanction • apply sanctions • enforce sanctions • ...
przymiotnik + sanction
Kolokacji: 74
economic sanction • international sanction • new sanction • tough sanction • American sanction • official sanction • criminal sanction • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
2. international sanction = międzynarodowa aprobata international sanction
3. new sanction = nowa aprobata new sanction
4. tough sanction = surowa aprobata tough sanction
5. American sanction = Amerykańska aprobata American sanction
6. official sanction = urzędowa aprobata official sanction
8. legal sanction = sankcja prawna legal sanction
9. possible sanction = możliwa aprobata possible sanction
10. severe sanction = poważna aprobata severe sanction
11. financial sanction = finansowa sankcja financial sanction
12. far sanction = daleko aprobata far sanction
przyimek + sanction
Kolokacji: 16
of sanctions • for sanctions • with sanctions • on sanctions • to sanctions • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.