ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"sales" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sales rzeczownik

rzeczownik + sales
Kolokacji: 204
ticket sales • arms sales • home sales • album sales • record sales • truck sales • asset sales • auto sales • vehicle sales • ...
sales + rzeczownik
Kolokacji: 137
sales tax • sales figure • sales representative • sales manager • sales pitch • sales force • sales growth • sales volume • sales agent • ...
sales + czasownik
Kolokacji: 103
sales rise • sales fall • sales increase • sales grow • sales drop • sales decline • sales total • sales exceed • sales reach • sales jump • ...
czasownik + sales
Kolokacji: 130
increase sales • expect sales • report sales • include sales • represent sales • reflect sales • make sales • hurt sales • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
4. represent sales = reprezentuj sprzedaże represent sales
5. include sales = obejmuj sprzedaże include sales
6. reflect sales = odzwierciedlij sprzedaże reflect sales
7. make sales = marki sprzedaże make sales
8. hurt sales = sprawione ból sprzedaże hurt sales
11. achieve sales = osiągnij sprzedaże achieve sales
12. handle sales = przeprowadź sprzedaże handle sales
13. track sales = sprzedaże w konkurencjach biegowych track sales
14. affect sales = wpłyń na sprzedaże affect sales
15. help sales = kiermasze pomocy help sales
16. see sales = zobacz sprzedaże see sales
17. report in sales = raport w sprzedażach report in sales
18. lose sales = przegraj sprzedaże lose sales
19. expand sales = rozwiń sprzedaże expand sales
20. generate in sales = wytwórz w sprzedażach generate in sales
21. promote sales = propaguj sprzedaże promote sales
22. drive sales = sprzedaże napędowe drive sales
23. record sales = sprzedaż płyt record sales
24. ban sales = kiermasze zakazu ban sales
25. allow sales = pozwól na sprzedaże allow sales
26. report on sales = raport w sprawie działu sprzedaży report on sales
27. limit sales = kiermasze limitu limit sales
28. stimulate sales = pobudź sprzedaże stimulate sales
29. reach sales = kiermasze zasięgu reach sales
30. post sales = kiermasze poczty post sales
31. hold sales = kiermasze uścisku hold sales
32. enjoy sales = lubić sprzedaże enjoy sales
33. reduce sales = zredukuj sprzedaże reduce sales
34. halt sales = kiermasze zatrzymania się halt sales
35. cite sales = zacytuj sprzedaże cite sales
przymiotnik + sales
Kolokacji: 154
retail sales • annual sales • total sales • worldwide sales • domestic sales • overall sales • net sales • strong sales • foreign sales • ...
przyimek + sales
Kolokacji: 22
in sales • on sales • from sales • with sales • of sales • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.