"running" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

running rzeczownik

rzeczownik + running
Kolokacji: 28
ground running • engine running • motor running • water running • day running • ...
czasownik + running
Kolokacji: 4
win the running • take over the running • specialize in running • ensure the running
przymiotnik + running
Kolokacji: 20
day-to-day running • smooth running • inaugural running • cross-country running • long-distance running • ...
przyimek + running
Kolokacji: 6
in the running • of the running • for the running • with the running • to the running • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.