"rub" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

rub czasownik

rub + rzeczownik
Kolokacji: 58
rub shoulders • rub elbows • rub one's hands • rub one's eyes • rub one's chin • rub one's nose • rub one's face • rub one's head • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
2. rub elbows = łokcie maści rub elbows
4. rub one's eyes = pocierać czyjś oczy rub one's eyes
5. rub one's chin = pocierać czyjś broda rub one's chin
7. rub one's face = pocierać czyjś twarz rub one's face
8. rub one's head = pocierać czyjś głowa rub one's head
9. rub one's forehead = pocierać czyjś czoło rub one's forehead
10. rub one's arms = pocierać czyjś ramiona rub one's arms
12. rub one's temples = pocierać czyjś świątynie rub one's temples
13. rub one's cheek = pocierać czyjś policzek rub one's cheek
14. rub one's palms = pocierać czyjś dłonie rub one's palms
15. rub one's jaw = pocierać czyjś szczęka rub one's jaw
16. rub one's neck = pocierać czyjś szyja rub one's neck
17. rub one's wrists = pocierać czyjś nadgarstki rub one's wrists
18. rub one's thumb = pocierać czyjś kciuk rub one's thumb
  • He rubbed the back of his head and got set.
  • Mother sat down on the bed and began to rub his back with her good hand.
  • He rubbed the back of his neck with one hand.
  • Then he put more on and rubbed the back of his neck.
  • Lee took her other hand between his and rubbed its back.
  • Paris got up and rubbed the back of his head.
  • He reached over and rubbed the back of her neck.
  • She reached around to rub the back of her neck.
  • He rubbed the back of his neck, looked her in the eye, and went on.
  • He reached over and rubbed the back of his fingers against where my name was.
20. rub one's legs = pocierać czyjś nogi rub one's legs
21. rub salt = maść sól rub salt
22. rub alcohol = maść alkohol rub alcohol
23. rub one's feet = pocierać czyjś stopy rub one's feet
24. rub the way = wytrzyj drogę rub the way
25. rub one's ears = pocierać czyjś uszy rub one's ears
26. rub oil = maść olej rub oil
czasownik + rub
Kolokacji: 10
begin rubbing • keep rubbing • begin to rub • start rubbing • stop rubbing • ...
rub + przyimek
Kolokacji: 31
rub off • rub against • rub up • rub out • rub down • ...
rub + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 35
rub together • gently rub • rub raw • absently rub • rub away • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.