KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"royal" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

royal przymiotnik

royal + rzeczownik
Kolokacji: 262
royal court • royal palace • royal charter • royal family • royal household • royal residence • royal wedding • royal blood • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 40
1. royal court = królewski sąd royal court
2. royal palace = pałac królewski royal palace
3. royal charter = przywilej królewski royal charter
  • The town was established, then a city, in 1609 by royal charter.
  • Established by a royal charter in the 12th century, it is now famous as England's financial center.
  • It was first named in a royal charter at the end of the 12th century.
  • He last appears in a royal charter dated 14 March 697.
  • He was witness to a royal charter on 24 January 1450.
  • In Sweden, cities were made by the royal charter until 1951.
  • The Society was granted a royal charter in 1965, a century after its foundation.
  • The group applied for a royal charter, which was granted in 1732.
  • He entered the public record in a royal charter of 13 June 1161.
  • King John granted a royal charter to the town in 1200.
4. royal family = rodzina królewska royal family
5. royal household = królewska rodzina royal household
6. royal residence = królewska rezydencja royal residence
7. royal wedding = królewski ślub royal wedding
8. royal blood = królewska krew royal blood
9. royal house = królewski dom royal house
10. royal authority = władza królewska royal authority
11. royal yacht = królewski jacht royal yacht
12. royal power = królewska moc royal power
13. royal patronage = patronat królewski royal patronage
14. royal army = królewskie wojsko royal army
15. royal crown = korona królewska royal crown
16. royal visit = królewska wizyta royal visit
17. royal tomb = królewski grobowiec royal tomb
18. royal castle = zamek królewski royal castle
19. royal assent = królewska zgoda royal assent
20. royal title = królewski tytuł royal title
21. royal prerogative = przywilej królewski royal prerogative
22. royal government = królewski rząd royal government
23. royal estate = posiadłość królewska royal estate
24. royal party = orszak królewski royal party
25. royal line = królewska linia royal line
26. royal dynasty = dynastia królewska royal dynasty
27. royal favor = królewska przysługa royal favor
28. royal warrant = liwerant (dostawca dworski) royal warrant
29. royal prince = królewicz royal prince
30. royal marriage = królewskie małżeństwo royal marriage
31. royal city = miasto królewskie (w dawnej Polsce miasto zbudowane na terenie należącym do króla) royal city
32. royal lineage = królewski rodowód royal lineage
33. royal guard = królewski strażnik royal guard
34. royal capital = królewski kapitał royal capital
35. royal garden = królewski ogród royal garden
36. royal seal = królewska pieczęć royal seal
37. royal apartment = królewskie mieszkanie royal apartment
38. royal succession = królewska seria royal succession
39. royal child = królewskie dziecko royal child
40. royal pardon = ułaskawienie królewskie royal pardon

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.