Kurs TRAVEL ENGLISH aż 50% taniejAngielskie rozmówki i słówka przydatne w podróżySPRAWDŹ >>

"row" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

row rzeczownik

rzeczownik + row
Kolokacji: 44
death row • UK Border Agency row • Skid Row • Park Row • Restaurant Row • row of seats • contempt row • row of houses • ...
row + rzeczownik
Kolokacji: 12
row house • death row inmate • row seat • row boat • row crop • ...
row + czasownik
Kolokacji: 35
row contains • UK row affects • row stands • row lines • row faces • ...
czasownik + row
Kolokacji: 40
see rows • consist of several rows • arrange in rows • line up in a row • play in a row • ...
przymiotnik + row
Kolokacji: 77
front row • long row • top row • neat row • bottom row • double row • single row • ...
przyimek + row
Kolokacji: 24
upon row • after row • with rows • by rows • on death row • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
1. upon row = na rządzie upon row
2. after row = za rządem after row
4. by rows = przez rządy by rows
  • The next year we won three and then lost eight in row.
  • For the first time ever, I hit two in a row.
  • He'd go for months and then have six in a row.
  • They have won seven in a row and are 7-0 at home.
  • Do not take for more than 14 days in a row without talking with your doctor.
  • We had lost a lot of games in a row.
  • They have won two in a row and 6 of 10.
  • He lost his first game, then won 8 in a row.
  • Texas has lost five in a row and seven of eight.
  • Not like they would win three or four in a row.
8. along the row = wzdłuż rządu along the row
16. for a row = dla rządu for a row

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.