BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"rod" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

rod rzeczownik

rzeczownik + rod
Kolokacji: 43
lightning rod • metal rod • steel rod • fishing rod • fuel rod • iron rod • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
2. metal rod = metalowy kij metal rod
3. steel rod = pręt stalowy steel rod
5. fuel rod = pręt paliwowy (w reaktorze atomowym) fuel rod
6. iron rod = kij żelazny iron rod
7. fly rod = wędka muchowa fly rod
8. control rod = pręt sterowniczy, pręt regulacyjny control rod
9. curtain rod = karnisz curtain rod
10. glass rod = pałeczka szklana, bagietka glass rod
rod + rzeczownik
Kolokacji: 37
Rod Stewart • Rod Thorn • Rod Strickland • Rod Taylor • Rod Smith • ...
rod + czasownik
Kolokacji: 25
rod connects • Rod goes • rod extends • rod comes • rod running • ...
czasownik + rod
Kolokacji: 9
use rods • connect rods • reinforce rods • rod attached • spin rods • ...
przymiotnik + rod
Kolokacji: 34
hot rod • long rod • thin rod • wooden rod • Black Rod • ...
przyimek + rod
Kolokacji: 9
of rods • in rods • for rods • with a rod • on the rod • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.