BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"rod" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

rod rzeczownik

rzeczownik + rod
Kolokacji: 43
lightning rod • metal rod • steel rod • fishing rod • fuel rod • iron rod • ...
rod + rzeczownik
Kolokacji: 37
Rod Stewart • Rod Thorn • Rod Strickland • Rod Taylor • Rod Smith • ...
rod + czasownik
Kolokacji: 25
rod connects • Rod goes • rod extends • rod comes • rod running • ...
czasownik + rod
Kolokacji: 9
use rods • connect rods • reinforce rods • rod attached • spin rods • ...
przymiotnik + rod
Kolokacji: 34
hot rod • long rod • thin rod • wooden rod • Black Rod • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
1. hot rod = samochód z podrasowanym silnikiem hot rod
2. long rod = długi kij long rod
3. thin rod = wąski kij thin rod
przyimek + rod
Kolokacji: 9
of rods • in rods • for rods • with a rod • on the rod • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.